Skoči do osrednje vsebine

Digitalni vrh v Talinu o tem kako tehnologija prispeva k demokraciji in koristi družbi kot celoti

V Talinu, glavnem mestu Estonije in enem glavnih informacijskih središč v Evropi, je potekal Digitalni vrh (angleško Tallinn Digital Summit). Osrednja pozornost tokratnega srečanja je bila namenjena povezavam in medsebojnim vplivanjem med demokracijo in tehnologijo ter doseganju pozitivnih učinkov za vso družbo, poseben poudarek pa so dali globalnim digitalnim odprtokodnim pobudam.

Poleg predstavnikov vlad in evropskih ustanov so se na srečanju zbrali predstavniki akademske sfere, Združenih narodov in raznih mednarodnih organizacij, tudi velikih korporacij, ter iskali poti, kako s partnerskimi odnosi do stabilne, odzivne, odgovorne in svobodne družbe s pomočjo sodobnih tehnologij. Strinjali so se, da je sodelovanje na vseh ravneh ključno za prihodnost demokracije v digitalni dobi. 

Na okrogli mizi o digitalnih rešitvah pri pospešitvi napredovanja k trajnostnim ciljem je ministrica Stojmenova Duh prepričljivo zatrdila, da v Sloveniji posvečamo veliko pozornosti dostopnosti podatkov javnega sektorja, ki so na voljo državljanom. Izpostavila je, da smo na ministrstvu v obdobju nedavnih poplav omogočili uporabo ortofoto posnetkov za učinkovitejše delo podpornih služb. “Krepimo zavedanje o tem, kako digitalne tehnologije zmanjšujejo ogljični odtis, saj zaposlenim omogočamo delo od doma. Obenem se zavedamo, da so digitalne naprave lahko energetsko zelo potratne, zato bomo pri novem podatkovnem centru sledili načelom krožne ga gospodarstva ter uporabili rečno vodo za hlajenje le tega in odvečno energijo za ogrevanje stanovanjskih zgradb v bližini,” je glede zelenega prehoda države povedala ministrica. 

Številna dvostranska srečanja so bila v glavnem namenjena krepitvi sodelovanj in izmenjavi izkušenj. Denimo, z dr. Antsom Sildom, predsednikom upravnega odbora BCS Digital Skills Academy v Estoniji, se je ministrica dr. Stojmenova Duh pogovarjala o zagotavljanju digitalne vključenosti, krepitvi digitalnih veščin in o programih, ki jih izvajajo v Estoniji in širše.  

Z dr. Lauro Kask, ki v Estoniji pomaga vladi pri gradnji digitalne družbe, je beseda tekla o sodelovanju inženirjev IT s politiki pri iskanju rešitev za digitalno preobrazbo, s Cecilio Bonefeld-Dahl, generalno direktorico DigitalEurope, sta se pogovarjali o uporabi umetne inteligence kot orodja za učenje in delo ter o rešitvah za pomanjkanje učiteljev za pridobivanje digitalnih veščin v šolah, z Dumitrujem Alaibo, podpredsednikom vlade in ministrom za gospodarski razvoj in digitalizacijo Moldavije, pa o krepitvi sodelovanja na področju umetne inteligence in zagotavljanju zadostnega števila IT strokovnjakov v javnem sektorju. 

Na srečanju z Doreen Bogdan-Martin, generalno sekretarko ITU (angleško International Telecommunication Union), je bila v ospredju pogovora krepitev aktivnosti Slovenije v organizaciji, med drugim tudi na področju mapiranja širokopasovnih povezav. Z Elso Pilichowski, direktorico za upravljanje pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) pa sta se pogovarjali o pomenu digitalnih storitev po meri uporabnika, dostopnosti in ponovni rabi podatkov ter uporabi umetne inteligence v javnem sektorju. Za OECD so rešitve, ki jih razvija Slovenija na teh področjih, velikega pomena.