Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje prevzela letno poročilo Varuha človekovih pravic

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je danes sprejela Varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki ji je predal poročilo za preteklo leto.

Ministrica je varuha seznanila z napredkom pri izdelavi odzivnega poročila, s katerim se vlada vsako leto opredeli do priporočil, ki jih varuh poda v poročilih, njegovo pripravo pa tudi tokrat koordinira Ministrstvo za pravosodje. Strinjala sta se, da je na tak način med izvršilno vejo oblasti in varuhom vzpostavljen konstruktiven dialog, da pa bi ga bilo v prihodnje mogoče še okrepiti, predvsem glede boljše koordinacije uresničevanja že dlje časa neuresničenih priporočil in priporočil, ki terjajo sodelovanje več resorjev.

Spregovorila sta tudi o aktualni noveli Zakona o varuhu človekovih pravic, ki jo pripravlja Ministrstvo za pravosodje in ki prinaša številne pomembe novosti, med drugim ustanovitev varuha otrokovih pravic, okrepitev pristojnosti varuha človekovih pravic na področju invalidov, trgovine z ljudmi in izvajalcev javnih služb, prav tako pa se mandat varuha in njegovih namestnikov podaljšuje iz šestih na osem let. Sogovornika sta se strinjala, da spremembe, ki se obetajo, prinašajo napredek, oba pa si bosta v nadaljevanju zakonodajnega postopka prizadevala, da se trenutne rešitve še izboljšajo.