Skoči do osrednje vsebine

Agencija je izdala odločbe na sklopu B na 28. javnem razpisu (podukrep 4.1)

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 28. javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 je znašala 15 milijonov evrov, od tega 6 milijonov za sklop B. Skupno je bilo oddanih 225 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 7 milijonov evrov sredstev.

28. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 je bil objavljen 15. maja 2023, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 24. julija 2023.

Predmet podpore so bile naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva s ciljem izboljšanja konkurenčnosti ter prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev.

Za namen 28. javnega razpisa je bilo na sklopu B razpisanih 6 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Prejeli smo 11 vlog z zaprošeno vrednostjo 679.441,90 evra. Upravičencem smo skupno odobrili 470.870,14 evra. Šest vlog je bilo odobrenih v celoti, dve sta bili odobreni delno. Tri vloge so bile zavrnjene, od tega dve zaradi nedoseganja vstopnega praga točk (manj kot 30 %), ena pa je bila vsebinsko neustrezna.