Skoči do osrednje vsebine

Posebne talne označbe za motoriste

Direkcija za infrastrukturo bo na osnovi pozitivnih vplivov pilotnega projekta označitve posebnih talnih označb za motoriste pristopila k izvedbi dodatnih posebnih talnih označb za motoriste.

Na osnovi analize prometnih nesreč, po izvedbi pilotnega projekta v letu 2016, označitve posebnih talnih označb za motoriste v 15 krivinah na državni cesti R3-643, odsek 1436 Podpeč–Rakitna, med km 4,000 in km 8,600, je bilo ugotovljeno, da je po izvedbi ukrepov število prometnih nesreč motoristov v izpostavljenih krivinah, glede na primerljivo obdobje pred ukrepom, zmanjšalo za kar 71 odstotkov. Število vseh nesreč v izpostavljenih krivinah pa se je zmanjšalo za več kot 56 odstotkov. Na celotnem območju (od km 4,281 do km 8,737) se je število vseh nesreč zmanjšalo za 29 odstotkov, število nesreč motoristov pa za slabih 21 odstotkov.

Glede na pozitivne rezultate, bodo v prvi polovici meseca septembra izvedene posebne talne označbe še v krivinah na regionalni cesti R1-210, odsek 1105 Zgornje Jezersko–Spodnje Jezersko, in sicer v km 2,800, km 4,340, km 7,810 in km 10,085 ter na regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas–Trbovlje v km 7,725, km 9,020, km 9,380 in v km 10,745.

Cilj posebnih talnih označb za izboljšanje prometne varnosti motoristov je izvedba optimalne linije vožnje voznikov enoslednih vozil skozi krivine, ki posledično vpliva na zmanjšanje hitrosti ter hrupa. Z zagotavljanjem optimalne linije se voznikom enoslednih vozil onemogoči poseganje na nasprotno smerno vozišče. Pri izvedbi posebnih talnih označb je treba upoštevati širino obstoječega vozišča v krivini, prometno tehnične lastnosti ceste pred obravnavano krivino, velikost krivine in psihologije vožnje voznikov enoslednih vozil.

V obravnavanih krivinah se izvedeta dva različna tipa posebnih označb za motoriste, in sicer v obliki elipse različnih velikosti in v obliki črt širine 12 cm pod kotom 30°, katerih dolžina je odvisna od optimalne linije vožnje skozi krivino. Oba tipa posebnih označb se izvedeta samo na eni strani smernega vozišča. Same označbe zaradi svoje oblike in širine ne vplivajo na drsnost in zmanjšanje prometne varnosti ostalih vozil.