Skoči do osrednje vsebine

Za predplačilo gospodarske škode v poplavah nujna vloga do 1. septembra

Vse tiste, ki so utrpeli gospodarsko škodo v občinah, ki so jih v začetku avgusta prizadele poplave, pozivamo, da na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport čimprej oddajo oceno škode na poenostavljenem obrazcu in ne čakajo na zadnji dan - to je za predplačila že 1. september. Upravičence prosimo, da izpolnijo vloge pazljivo in popolno ter s tem pomagajo k hitrejši izvedbi postopkov.

Ponovno poudarjamo, da oceno škode lahko prijavijo vsa podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zadruge, zavodi) z izjemo tistih, ki sodijo v primarni sektor kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013.

Za prijavo škode ni potrebno imeti sedeža ali poslovne enote v prizadeti občini, saj med upravičena podjetja sodijo tudi vsa tista podjetja, ki so v prizadetih občinah utrpela škodo. Uprava RS za zaščito in reševanje kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje.

Znova opozarjamo, da so predmet ocene škode lahko tudi stroji in oprema, ki je bila pred nesrečo računovodsko že amortizirana, vendar je še zmeraj imela tržno ali uporabno vrednost. Slednje bodo upravičenci v nadaljevanju dokazovali s cenilnimi zapisniki.

Aktualni obrazci in navodila ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na podstrani Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah.

Vse upravičence vljudno vabimo tudi na današnji spletni seminar, ki bo trajal približno dve uri in kjer boste dobili vse odgovore na vaša vprašanja glede prijave škode v gospodarstvu.

Ne spreglejte

  do
spletni dogodek

Spletni seminar o prijavi gospodarske škode v poplavah

Skupaj s partnerji Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Trgovinsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije vabimo na spletni seminar, na katerem boste pridobili informacije glede pravilnega izpolnjevanja obrazcev za prijavo škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka.