Skoči do osrednje vsebine

Slovenija v Ukrajino pošilja pomoč v obliki osebne zdravstvene zaščitne opreme

Slovenija se je odzvala na prošnjo Ukrajine za pomoč v obliki osebne zdravstvene zaščitne opreme, ki jo Ukrajina potrebuje za soočanje s trenutno zdravstveno situacijo. Prošnja je bila posredovana preko Evropskega centra za usklajevanje nujnega odziva.

Pomoč, ki jo Slovenija ponuja, vključuje 50.000 zaščitnih kirurških plaščev in 1.5000.000 parov nitrilnih rokavic. Vsa osebna zaščitna oprema je poslana iz slovenskega skladišča rescEU v Ljubljani. Načrtuje se, da je pomoč dostavljena v Lviv, Ukrajina, preko cestnega prevoza. Prvi del pomoči je že bil odpremljen 28. avgusta, preostali del pa bo odpremljen danes, 29. avgusta.

Poslana pomoč se ne odraža le kot izraz solidarnosti Slovenije do Ukrajine, temveč je tudi del širšega evropskega prizadevanja. Vse od leta 2020 je v okviru programa rescEU Evropska komisija vzpostavila strateške zaloge medicinske in osebne zaščitne opreme za nujne primere. Slovenija se je pridružila desetim evropskim državam, ki skladiščijo opremo, vključno z zaščitnimi maskami, nitrilnimi rokavicami, zaščitnimi kirurškimi plašči in predpasniki ter zaščitnimi očali in vizirji. V primeru zaprosila za pomoč, Evropska komisija ne financira le nakup opreme, temveč tudi prevozne stroške, medtem ko je vloga Slovenije zagotoviti pripravljenost za hitro in učinkovito napotitev opreme v državo prosilko.

Pomoč Ukrajini ima tudi globlji pomen, saj je Ukrajina nedavno izkazala izjemno solidarnost do Slovenije. V času poplav je nemudoma poslala pomoč v obliki reševalnega modula za poplave, vključno s petimi bagri in skupno 19 vozili ter 51 osebami, ki so aktivno sodelovali pri čiščenju strug in odstranjevanju naplavin v zgornji Savinjski dolini med 11. in 28. avgustom 2023.

Slovenija si prizadeva za krepitev vzajemne solidarnosti in sodelovanja med državami v času nesreč in izrednih dogodkov. Zavedamo se, da je v času kriz in potreb nujno, da se države podprejo in povežejo ter tako skupaj premagajo izzive, ki jih prinašajo nepredvidljive okoliščine.