Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo poziva k vnosu informativnega popisa škode v posebno aplikacijo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ponovno vabi vsa v nedavnih katastrofalnih poplavah prizadeta kmetijska gospodarstva, pravne osebe (iz vidika primarne proizvodnje), čebelarje in ribogojce, k vnosu informativnega popisa škode v za ta namen posebej pripravljeno aplikacijo. Aplikacija je informativne narave, služila pa bo za hitrejše odzivanje in ukrepanje ministrstva.

Gre za največji možen približek celotni nastali škodi na kmetijah, v čebelarstvu, ribogojstvu in v podjetjih, ki so jih prizadele avgustovske katastrofalne poplave.

Vnos škode v posebno aplikacijo je možen še do tega četrtka, 31. avgusta 2023, do 12. ure.

Ne glede na to aplikacijo, pa je potrebno škodo prijaviti tudi občinskim in drugim popisnim komisijam, v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, saj je to podlaga za izplačilo odškodnin.

Aplikacija služi kot največji možen približek celotni nastali škodi na kmetiji, v čebelarstvu, ribogojstvu in v podjetju. Upošteva se vsa škoda, ki je nastala v vremenski ujmi avgustovskih neurij. Popiše se tudi škoda, ki je nastala v Zrečah in Vitanju.

Dostop do aplikacije je možen na podlagi osebno dodeljenega gesla vsakemu vnašalcu. Ta bo  poslan na njemu lasten e-naslov skupaj z navodili in e-naslovom za morebitna vprašanja in pojasnila. Aplikacija želi zajeti čim večji obseg direktne in indirektne škode. V izogib napakam so mestoma uvedene tabele. Aplikacija ima tudi obvezna in neobvezna polja, vendar več, ko bo zbranih podatkov, bolj točna bo ocena škode. Vrednostne ocene škode, izražene v evrih, podaja nosilec kmetijskega gospodarstva.

Kmetije, ki nimajo indentifikacijske številke (v nadaljevanju KMG Mid) in so utrpele škodo, se v aplikacijo zavedejo pod virtualni KMG Mid 100000000 s točnim imenom in priimkom ter naslovom. Prosimo vse vnašalce, da sledijo navodilu, saj s tem omogočajo hitro in sistemsko obdelavo informacijskih baz.

Kmetje in ribogojci se za pomoč pri popisu škode lahko obrnejo na območne svetovalce Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Čebelarji pa se lahko za pomoč pri popisu škode obrnejo na Javno svetovalno službo v čebelarstvu, ki deluje v okviru Čebelarske zveze Slovenije (ČZS).

Popis za primarno proizvodnjo se izvede tudi za pravne osebe. Za podjetja, ki so člani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), bo to izvedla GZS. Za zadruge bo popis organizirala Zadružna zveza Slovenije (ZZS). Vse ostale pravne osebe, ki niso člani omenjenih združenj, naj se obrnejo na območne svetovalce Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru

Vso nastalo škodo pa je kljub vnosu v to posebno aplikacijo nujno potrebno prijaviti tudi občinskim in drugim popisnim komisijam, v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, saj je to podlaga za izplačilo odškodnin.