Skoči do osrednje vsebine

Posebna aplikacija za informativni popis škode po poplavah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo posebno aplikacijo za vnos informativnega popisa škode po katastrofalnih avgustovskih poplavah.

Aplikacija je informativne narave, služila pa bo za hitrejše odzivanje in ukrepanje ministrstva. Gre za največji možen približek celotni nastali škodi na kmetijah oziroma podjetjih, ribogojstvu in čebelarstvu, ki so jih prizadele avgustovske katastrofalne poplave.

Vnos škode v posebno aplikacijo je možen od danes, 25. avgusta, in bo zaključen v četrtek, 31. avgusta 2023, ob 12. uri. Ne glede na to aplikacijo, pa je potrebno škodo prijaviti tudi občinskim in drugim popisnim komisijam, v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, saj je to podlaga za izplačilo odškodnin.

Pogled na roko, ki tipka po ekranu.

Izpolnjevanje spletne aplikacije | Avtor: SergeyNivens/Depositphotos.com

Aplikacija bo služila kot največji možen približek celotni nastali škodi na kmetiji oziroma podjetju, v čebelarstvu in ribogojstvu. Upošteva se vsa škoda, ki je nastala v vremenski ujmi avgustovskih neurij. Popiše se tudi škoda, ki je nastala v Zrečah in Vitanju.

Popis za primarno proizvodnjo se izvede tudi za pravne osebe. Za podjetja, ki so člani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), bo to izvedla GZS. Za zadruge bo popis organizirala Zadružna zveza Slovenije. Vse ostale pravne osebe, ki niso člani omenjenih združenj naj se obrnejo na območne svetovalce Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Dostop do aplikacije bo možen na podlagi osebno dodeljenega gesla vsakemu vnašalcu. Ta bo poslan na njemu lasten e-naslov skupaj z navodili in e-naslovom za morebitna vprašanja in pojasnila. Aplikacija želi zajeti čim večji obseg direktne in indirektne škode. V izogib napakam so mestoma uvedene tabele. Aplikacija ima tudi obvezna in neobvezna polja, vendar več, ko bo zbranih podatkov, bolj točna bo ocena škode. Vrednostne ocene škode, izražene v evrih, podaja nosilec kmetijskega gospodarstva.

Kmetije, ki nimajo indentifikacijske številke (v nadaljevanju KMG Mid) in so utrpele škodo, se v aplikacijo zavedejo pod virtualni KMG Mid 100000000 s točnim imenom in priimkom ter naslovom. Prosimo vse vnašalce, da sledijo navodilu, saj s tem omogočite hitro in sistemsko obdelavo informacijskih baz.

Vso nastalo škodo pa je kljub vnosu v omenjeno posebno aplikacijo nujno potrebno prijaviti tudi občinskim in drugim popisnim komisijam, v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, saj je to podlaga za izplačilo odškodnin.