Skoči do osrednje vsebine

Letalski posnetki območij, prizadetih s poplavami, dosegljivi preko aplikacij na GeoHub-SI

V četrtek, 24. avgusta, so bili na portalu GeoHub-SI, ki deluje v okviru Ministrstva za digitalno preobrazbo, javno objavljeni najnovejši letalski oziroma digitalni ortofoto posnetki (DOF) z območij, ki so jih v začetku tega meseca prizadele uničujoče poplave.

Sami posnetki so nastali nekaj dni po poplavnih dogodkih, ko se je vreme ustalilo do te mere, da je bilo možno izvesti snemanje. Geografsko so posnetki omejeni na najbolj prizadeta območja zaradi poplav: 

  • Selška in Poljanska Sora z delom Sore, 
  • Pšata in Kamniška Bistrica z delom Save, 
  • Savinja s pritoki, 
  • Meža in Mislinja z Dravo od državne meje z Avstrijo do Dravograda, 
  • Mura s pritoki (za to območje so posnetki informativni in niso končni). 

Podatke si lahko ogledate preko aplikacij, ki gostujejo na portalu GeoHub-SI

Podatke je zagotovila Uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z Direkcijo RS za vode. 

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo spodbujamo uporabo odprtih podatkov, saj vodijo k povečanju kakovosti, učinkovitosti in preglednosti javnih storitev. Poleg tega, odprti podatki krepijo javno integriteto in odgovornost med oblikovalci politik, podjetji in državljani z uporabo dokazov, pridobljenih iz odprtih podatkov. Z družbenega vidika odprti podatki spodbujajo udeležbo in sodelovanje ter omogočajo vključevanje različnih družbenih skupin. Prebivalkam in prebivalcem omogočajo, da sprejmejo bolj utemeljene odločitve, še pomembneje pa je, da prispevajo k oblikovanju politik, ki so bolj prilagojene njihovim potrebam.