Skoči do osrednje vsebine

Akt o digitalnih storitvah: Uveljavitev obveznosti za zelo velike spletne platforme in iskalnike

Evropska komisija je 25. aprila letos objavila seznam 17 zelo velikih spletnih platform in dva iskalnika, za katere bodo v skladu z Aktom o digitalnih storitvah danes začele veljati najstrožje obveznosti pri delovanju na spletu, za njihovo nespoštovanje pa so zagrožene visoke kazni. Gre za enega pomembnejših korakov v prizadevanjih za varnejše, bolj predvidljivo in zaupanja vredno spletno okolje.

Za zelo velike spletne platforme (angleško Very Large Online Platform – VLOP) oziroma za zelo velika spletna iskalnika (angleško Very Large Online Search Engine – VLOSE) so bile skladno z Aktom o digitalnih storitvah (angleško Digital Services Act – DSA) določene tiste platforme oziroma iskalniki, ki imajo več kot 45 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov (10 odstotkov prebivalstva v Evropski uniji).  

Zaradi velikega družbenega vpliva zelo velikih spletnih platform in iskalnikov, jim Akt o digitalnih storitvah nalaga dodatne obveznosti za obvladovanje sistemskih tveganj.  

Zelo velike spletne platforme in iskalniki so imeli skladno z Aktom o digitalnih storitvah na voljo do štiri mesece časa, za izpolnitev teh obveznosti. Uporabnikom spletnih posredniških storitev bodo tako od danes dalje pri zelo velikih spletnih platformah in iskalnikih na voljo kontaktne točke, upravičeni bodo do jasnih informacij, zakaj se jim priporoča določene vsebine in oglase, izključili bodo lahko priporočanje na osnovi njihovega uporabniškega profila. Platforme bodo morale začeti označevati vse oglase in objavljati informacije o naročnikih. Oglasov od danes dalje ni dovoljeno prikazovati na podlagi občutljivih podatkov uporabnika, kot so etnično poreklo, politični nazor ali spolna usmerjenost. Akt o digitalnih storitvah uvaja procesne poti za enostavno prijavljanje in učinkovito odstranjevanje nezakonitih vsebin. Zelo velike spletne platforme in iskalniki morajo obvestila vestno obravnavati in nedvomno nezakonite vsebine nemudoma odstranjevati.   

Od danes dalje bodo morali upoštevati tudi pravila, ki so z Aktom o digitalnih storitvah določene le za zelo velike spletne platforme in iskalnike zaradi njihove velikosti in morebitnega vpliva, ki ga imajo lahko na družbo. To pomeni, da bodo morale opredeliti, analizirati in oceniti sistemska tveganja, povezana z njihovimi storitvami, kar vključuje tudi izvedbo in posredovanje prve letne ocene sistemskega tveganja ter zagotoviti zanesljiva orodja za upravljanje vsebin.  

Z ukrepi po Aktu o digitalnih storitvah se zagotavlja večja zaščita uporabnikov spletnih storitev, s poudarkom na zaščiti mladoletnikov, skrbnejšem in odgovornejšem upravljanju vsebin ter povečanju preglednosti poslovanja in zmanjšanja obsega razširjanja zavajajočih informacij.  

Akt o digitalnih storitvah ureja procesne poti za odpravo nezakonitosti na digitalnih posredniških platformah in določa obveznosti platform za pregledno in varno spletno okolje. Akt o digitalnih storitvah je pričel veljati 16. novembra 2022, v celoti se bo pričel uporabljati 17. februarja 2024. Do tega datuma morajo države članice Evropske unije izpeljati implementacijo Akta o digitalnih storitvah v nacionalne pravne rede, vključno z imenovanjem Koordinatorjev digitalnih storitev. Do omenjenega datuma morajo tudi posredniške platforme z manj kot 45 milijoni aktivnih uporabnikov izpolnjevati vsa pravila Akta o digitalnih storitvah.  

Na ministrstvu smo pripravili osnutek Zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o enotnem trgu digitalnih storitev, ki je bil v javno obravnavo predložen 11. avgusta 2023.  

Na spletnih straneh Evropske komisije je dostopnih več informacij o velikih spletnih platformah in iskalnikih, ki jim Akt o digitalnih storitvah nalaga dodatne obveznosti (v angleščini).