Skoči do osrednje vsebine

Urejanje vodotokov in možnosti za nadomestne in nove trajne gradnje

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je po seji vlade poudaril, da je vlada po ujmi, ki nas je prizadela četrtega avgusta, odreagirala zelo hitro, najprej s sprejemom Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bil obenem tudi prvi interventni zakon. Danes je vlada sprejela drugi interventni zakon in v načrtu je še zakon o obnovi.

Minister Brežan je izpostavil tri ukrepe ministrstva:  

  • Za delo v vodotokih moramo imeti dovolj ljudi in mehanizacije, da bomo lahko zagotovili njihovo pretočnost. Poleg obstoječih koncesijskih razmerji na vodotokih bomo omogočili vključevanje dodatnih kapacitet.  
  •  V sodelovanju z občinami, ki so nosilci urejanja prostora na občinski ravni, se zagotavlja nov mehanizem, ki bo pohitril možnost pridobitve novih zemljišč za prizadeta območja in na ta način omogočil nadomestne gradnje za prizadete prebivalce.
  • Širimo možnost nujne rekonstrukcije tudi za stavbe, kjer bomo gabarite spreminjali, in sicer brez gradbenega dovoljenja. Ukrep rekonstrukcije omogoča že sedanja gradbena zakonodaja, vendar je v interventnem zakonu ta možnost razširjena.