Skoči do osrednje vsebine

Potrjeno sofinanciranje projekta posodobitve pedagoških študijskih programov

Minister za vzgojo in izobraževanje je potrdil sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Na podlagi postopka dodelitve sredstev in izbora projekta (neposredna sklenitev pogodbe) je minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda potrdil sofinanciranje projekta Posodobitev pedagoških študijskih programov – Posodobitev PŠP NOO. Projekt izvaja Univerza v Ljubljani v konzorciju z Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem, in sicer v obdobju do 30. junija 2026, v višini do 1.990.000 evrov iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod, Investicije E. Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja. Projekt financira Evropska unija (Next Generation EU).

Namen projekta je bodoče strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju opremiti s kompetencami, pomembnimi za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti, predvsem v oziru krepitve odpornosti izobraževalnega sistema, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za trajnostni razvoj. Krepitvi digitalnih kompetenc bo namenjen najmanj 50 odstotni delež vrednosti projekta.

Cilj projekta je pripraviti predlog posodobitve pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe in pedagoških študijskih programov za izpopolnjevanje z vidika krepitve navedenih kompetenc. Predlog bo preizkušen v najmanj 92 pilotnih projektih, skladno s kompetenčnim okvirom, ki bo oblikovan v okviru projekta. Pripravljene bodo tudi strokovne podlage in sistemska priporočila za različne deležnike o posodobitvi pedagoških študijskih programov različnih področij.