Skoči do osrednje vsebine

Na terenu je še vedno veliko težke gradbene mehanizacije

Razmere v posameznih regijah po nedavnih poplavah, ki so prizadele večji del Slovenije, se postopoma izboljšujejo. Kljub temu še vedno potekajo aktivnosti za odpravljanje posledic poplav in spremljanje plazov. Domače ekipe s težko gradbeno mehanizacijo in mednarodne sile, ki so se odzvale na prošnjo preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite, še naprej sodelujejo na terenu.

Pomoč v obliki težke gradbene mehanizacije s potrebno opremo je prišla iz 7 držav: Avstrije, Bosne in Hercegovine, Francije, Hrvaške, Italije, Slovaške in Ukrajine, ki so skupaj poslale 28 bagrov. Trenutno izvajajo operativne dejavnosti v Zgornji Savinjski dolini ter na območju Škofje Loke na Gorenjskem.

Najbolj prizadete regije v poplavah so Koroška, Zahodna Štajerska, Gorenjska in Ljubljanska regija. V nekaterih primerih so posledice katastrofalne in zahtevajo veliko gradbene mehanizacije ter fizičnega napora za njihovo obvladovanje.

Največja škoda, tako na infrastrukturi kot tudi na vodotoku, je prizadela Koroško regijo. Danes je v občini Ravne na Koroškem prisotnih 18 strojev za težko gradbeno mehanizacijo. V občini Prevalje pa poleg 32 domačih strojev deluje tudi 5 avtocistern Slovenske vojske, namenjenih prevozu pitne vode ter 4 vozila za težko gradbeno mehanizacijo iz vojske Bosne in Hercegovine. V občini Mežica je bilo aktiviranih 48 strojev in vozil, medtem ko v Črni na Koroškem deluje 6 bagrov in 2 pajka. V občini Dravograd pa je v uporabi 15 strojev in 6 tovornjakov.

Veliko škode so poplave pustile tudi v Zahodno Štajerski regiji. Danes je na terenu v občini Braslovče 5 strojev, v Ljubnem 48 strojev, v Mozirju 7 strojev, v Nazarjah 15 strojev, v Polzeli 6 strojev, v Preboldu 9 strojev, v Rečici ob Savinji 12 strojev, v Žalcu 6 strojev in v Šmartnem ob paki 13 strojev težke gradbene mehanizacije. Poleg naštetih pri tem pomaga tudi mehanizacija mednarodnih enot, predvsem v občinah Solčava, Luče in Gornji Grad, ki so utrpele največ škode.

Na območju ljubljanske regije v Kamniku še obstajajo 4 poškodovana žarišča, na katerih deluje skupno 40 bagrov, 53 kamionov, 2 demperja, 1 kanal-jet, 4 traktorji in 1 rovokopač. V občini Litija se preko Javnega podjetja KSP Litija d.o.o. izvajajo nujni in drugi ukrepi na javni infrastrukturi, kot so čiščenje in nasipavanje. Večje gradbene mehanizacije pa ni prisotne. V Medvodah sodelujejo pri nujnih delih 4 bagri, 1 valjar in 4 tovornjaki. V občini Komenda imajo na voljo 1 goseničarja, 1 goseničarja z grabežem, 1 troosni kamion, 1 dvoosni kamion in 2 kamiona kipper. V Mengšu se uporabljajo trije bagri za odstranjevanje naplavin iz struge reke Pšate. V občini Dobrova – Polhov Gradec je na terenu 25 različnih vrst mehanizacije, poleg tega pa še 2 mehanizaciji italijanske mednarodne enote in 3 mehanizacije podjetja Hidrotehnik d.o.o. V občini Trzin trenutno ni na voljo razpoložljive mehanizacije.

V poplavah je bila huje prizadeta tudi Gorenjska. Tam je v občini Škofja Loka 16 različnih izvajalcev težke gradbene mehanizacije, v Gorenji vasi – Poljane je na terenu 10 takih izvajalcev, v Preddvoru in Tržiču je 5 izvajalcev, v Žireh 4 in v Kranju 1.

V teh zahtevnih trenutkih smo močno osredotočeni na premagovanje ključnih izzivov, ki jih prinašajo posledice poplav in plazov. Naše prizadevanje je osredotočeno na organizacijo, usklajevanje in nadzor nujnih intervencijskih aktivnosti, ki vključujejo postavljanje montažnih mostov ter vzdrževanje cest in vodotokov. Sinergija domačih in mednarodnih prizadevanj nam omogoča, da še naprej učinkovito odpravljamo posledice naravne nesreče.