Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo pozdravlja predloge bank, glede nekaterih bodo potrebni dodatni pogovori

Na Ministrstvu za finance pozdravljamo hiter odziv Združenja bank Slovenije na vladno pobudo in podane dodatne predloge za prispevek bančnega sektorja pri odpravi posledic nedavnih uničujočih poplav. Glede nekaterih predlogov ocenjujemo, da bodo potrebni dodatni pogovori.

Dani predlogi Združenja bank Slovenije so zastavljeni v pravo smer. Zavedamo se, da bodo vplivali na poslovanje bank, vendar je pri odpravljanju posledic nedavne ujme potrebna tudi aktivna vloga bančnega sektorja.

Zelo pozdravljamo konkretne korake posameznih bank za zvišanje pasivnih obrestnih mer, kar je bila ena od tem pogovorov ne le na zadnjih sestankih z bankami, ampak smo to izpostavljali že dalj časa.

Pozitivno ocenjujemo tudi predlog združenja bank glede solidarnostnega prispevka bank in hranilnic v namenski državni sklad za obnovo škode v letu 2023, vendar si v tem delu želimo dodatnih pogovorov z bankami in hranilnicami, kjer bi poskusili bolj zbližati stališča vlade in bančnega sektorja o izvedbi tega ukrepa.

Predlog tako ocenjujemo kot dobro izhodišče za naše nadaljnje pogovore v smeri uvedbe prispevka bank in hranilnic, vezanega na bilančno vsoto, katerega namen bo sanacija škode naravne nesreče, vendar verjamemo, da je potrebno tovrstni prispevek precej bolj natančno doreči, tako glede zneska trajanja kot tudi glede same obveznosti plačevanja tovrstnega prispevka. Na Ministrstvu za finance smo združenje bank pozvali k čimprejšnjemu nadaljnjemu usklajevanju.