Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Asta Vrečko z delegacijo obiskala Koroško

Ministrica dr. Asta Vrečko si je z delegacijo ogledala nekatere v poplavah prizadete predele Koroške, kjer je nastala tudi velika škoda na kulturni infrastrukturi in kulturni dediščini.

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko, svetovalec v kabinetu dr. Marko Sraka in generalna direktorica direktorata za kulturno dediščino Špela Spanzel v spremstvu konservatorjev Zavoda za varstvo kulturne dediščine so si ogledali nekatere v poplavah prizadete predele Koroške, kjer je nastala tudi velika škoda na kulturni infrastrukturi in kulturni dediščini.

Najprej si je delegacija v Pamečah pri Slovenj Gradcu ogledala Centralni depo Koroškega pokrajinskega muzeja in Koroške galerije likovnih umetnosti. Tu se je delegacija ministrstva srečala z županom Slovenj Gradca Tilnom Kluglerjem, direktorjem Koroškega pokrajinskega muzeja Tadejem Pungartnikom in direktorico Koroške galerije likovnih umetnosti Petro Čeh. Objekt k sreči ni bil poškodovan, poplavna voda se je namreč ustavila tik preden bi poplavila objekt. Ob tem bi lahko nastala izjemna škoda in nepopravljivo uničenje kulturne dediščine. K temu so s hitrim ukrepanjem, nameščanjem protipoplavnih vreč, pripomogli zaposleni v muzeju in širša lokalna skupnost.

Župan Slovenj Gradca Tilen Klugler je pojasnil: ”Bili smo pripravljeni, da bo Mislinja depo poplavila. Nastala bi več milijonska škoda.”

Ministrica dr. Asta Vrečko se jim je zahvalila: ”Zgolj sreča je bila, da se je vse skupaj dobro izšlo, velika zahvala gre tudi vsem sodelavcem javnih zavodom, prostovoljcem in civilni zaščiti. Eno izmed vprašanj, ki se redno postavlja ob naših terenskih obiskih je vprašanje depojev. Potrebno jih bo zagotoviti v sodelovanju z več občinami v posamezni regiji, obenem pa bo potrebno upoštevati tudi poplavno ogroženost.”

V nadaljevanju obiska si je delegacija na Ravnah na Koroškem skupaj z županom dr. Tomažem Roženom ogledala območje Stare železarne, kjer ima prostore Koroški pokrajinski muzej. Tam je poplavna voda zalila objekt, ki je izjemne vrednosti industrijske dediščine precej poškodovala. Za obnovo tega dela muzeja je bil nedavno zagnan projekt iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), za katerega je Ministrstvo za kulturo skupaj z občino zagotovilo 1,5 milijona evrov. Ministrica dr. Asta Vrečko: "Z občino si bomo prizadevali, da bo ta projekt izveden kot je bilo zamišljeno. Na Koroškem je izjemno bogata industrijska dediščina, s katero je od nekdaj povezana tudi kultura in umetnost, nenazadnje mednarodnim kiparskim simpozijem Forma viva, ki je v Ravnah od začetka 60. let 20. stoletja. Ohranjanje zgodovine železarstva in delavstva je zelo pomembno tudi za celotno skupnost kot pri kulturni promociji regije.”

Delegacija si je ogledala tudi močno poškodovan Kulturni center na Ravnah na Koroškem, kjer ima galerijske prostore tudi Koroška galerija likovnih umetnosti. Pobesnela Meža je močno poškodovala kletne in pritlične prostore z osrednjo dvorano. V kulturnem centru je prostor številnih kulturnih prireditev, predstav in stičišče kulturnih dejavnosti v občini, v njem delujejo tudi številna kulturna društva, ki so imela tukaj hranjenjo tudi gradivo in materiale za svoje delo.

Povodenj pa je prizanesla enoti pokrajinskega Arhiva Maribor, ki deluje v prostorih Upravne enote Ravne na Koroškem, žal pa so bili prizadeti arhivi številnih ustvarjalcev, torej zavodi, od katerih arhiv sprejema arhivsko gradivo.

“Ko gledamo grozljive posledice poplav in pričevanja ljudi na Koroškem, se stežka zavedamo vseh stisk, ki jih preživljajo prizadeti prebivalci, ki so prvi, katerim moramo pomagati. Kaže pa se tudi velika solidarnost, navezanost in pomen kulture za ljudi. Več kot sto krajanov je prihitelo na pomoč k reševanju kulturnega doma že v času poplav, prav tako so prihiteli in pomagali reševati depoje. Na dan solidarnosti so skupaj s strokovnimi društvi prostovljici in zaposleni v muzeju ter železarni čistili prostore Stare železarne. Vsem in vsakemu smo resnično hvaležni, saj so reševali tudi dediščino naših prednikov za naše zanamce.”