Skoči do osrednje vsebine

Zadnje informacije o stanju vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki se nahajajo na prizadetih območjih

Na območjih, ki so utrpela posledice nedavnih poplav, se nahaja vrsta vzgojno-izobraževalnih zavodov. Večina ni utrpela resnejših poškodb, v nekaterih primerih pa se naslavlja izzive glede dostopnosti z vozili.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je vrtce, osnovne in srednje šole ob nedavnih uničujočih poplavah pozvalo, da sporočijo morebitno škodo na infrastrukturi, kot tudi ostale izzive pri organizaciji delovnega procesa, ki so posledica naravne nesreče.

Nekatere zavode so minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in predstavniki ministrstva v zadnjih tednih tudi že obiskali, seveda v skladu z njihovimi željami in zmožnostmi ter na podlagi prijavljene škode objekta in okolice.

Minister je ob tem izrazil posebno zahvalo vsem zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so pomagali s svojim delom, donacijami ali pa so intervencijskim službam odstopili prostore šol in vrtcev.

Natančno oceno škode na objektih vzgojno–izobraževalnih zavodov pripravljajo občine oziroma posebej oblikovane komisije. Ministrstvo do zaključka rokov prijave škode in izdelave poročil pristojnih resorjev tako še ne razpolaga s končnimi uradnimi podatki o višini škode po posameznem objektu.

Stroški sanacij objektov, vrtcev in osnovnih šol, ki so bili poškodovani v nedavnih poplavah, bodo financirani iz različnih virov, to je iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, državnega proračuna, zavarovalnin, občinskega financiranja, privatnih donacij in morebitnih drugih virov. Več informacij bo znanih v prihodnje.

Stanje v vrtcih

Po najnovejših podatkih so poplave poškodovale 11 slovenskih vrtcev, in sicer: Zasebni vrtec Hiša otrok Montessori svet (Celje), Vrtec Črna na Koroškem, zasebna vrtca Sončen in Zarja v Kamniku, Vrtec Komenda, Vrtec Miškolin (Ljubljana), Vrtec Ljutomer, Vrtec Polhov Gradec, Vrtec Šentjur, Vrtec Trzin in enoto Gobica Vrtca Mengeš.

Pri tem je bil zaradi hujših posledic oviran oziroma onemogočen le vzgojno-izobraževalni proces v enoti Gobica Vrtca Mengeš. Otroci in zaposleni so začasno prerazporejeni po nadomestnih lokacijah, med drugim je prostore zagotovila tudi Osnovna šola Mengeš.

Stanje v osnovnih šolah

Po zadnjih informacijah so poplave poškodovale infrastrukturo 19 osnovnih šol po Sloveniji. To so: Osnovna šola Apače, Osnovna šola Davorina Jenka (Cerklje na Gorenjskem), Osnovni šoli Žerjav in Črna na Koroškem (oboje Črna na Koroškem), Osnovna šola Ivana Tavčarja (Gorenja vas Poljane), Osnovna šola Franca Kocbeka (Gornji Grad), Osnovna šola 27. julija (Kamnik), Osnovna šola Komenda Moste, Osnovna šola Mengeš, Osnovna šola Nazarje, Osnovna šola Franja Goloba (Prevalje), Osnovna šola Ivana Groharja v Podlubniku in POŠ Bukovščica (obe Škofja Loka), Osnovna šola Bratov Letonja (Šmartno ob Paki), Osnovna šola Trzin, Podružnična osnovna šola Kovor (Tržič), Podružnična osnovna šola Socka (Vojnik) in Osnovna šola Vuzenica.

Kljub nastali škodi bodo lahko s poukom v vseh poškodovanih šolah začeli že 1. septembra. V Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec in Osnovni šoli Simona Jenka v Kranju bodo zaradi adaptacijskih del v prvih dneh začeli pouk v obliki dejavnosti na prostem oziroma v nadomestnih prostorih po dogovoru z občinami. Na ministrstvu smo prejeli obvestilo ene izmed šol, da strokovnjaki ugotavljajo uničenje podov v pritličnih učilnicah in bodo delo na začetku šolskega leta prilagodili v kombinaciji izvajanja pouka v matičnih učilnicah z dnevi dejavnosti.

V nekaterih primerih (Črna na Koroškem) so se pojavili izzivi pri dostopanju do šole, in sicer s strani učencev, ki živijo na močno poškodovanih območjih. V teh primerih si po naših informacijah šole in posamezne občine prizadevajo, da bodo za vsakega posameznega učenca poiskali najboljšo možno rešitev za nemoteno opravljanje šolskega dela. 

Osnovni šoli Koroški Jeklarji v Ravnah na Koroškem in Osnovna šola Franja Goloba Prevalje sta medtem poročali o težavah pri oskrbi s pitno in komunalno vodo, četudi nista utrpeli večjih poškodb na zgradbah.

Stanje v srednješolskih zavodih

Po trenutno razpoložljivih informacijah je ujma poškodovala 5 srednješolskih zavodov, in sicer: Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra v Kamniku, Zavod CIRIUS v Kamniku, Biotehniški center Naklo ter Šolski center Ravne na Koroškem (srednjo šolo in gimnazijo).

Srednje šole in dijaški domovi v času poplav in neurij niso bili huje poškodovani, zato se bo pouk v vseh zavodih pričel 1. septembra 2023.