Skoči do osrednje vsebine

V vročih poletnih dneh ne pozabimo na varovanje zdravja živali

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vse, ki v poletnih mesecih kakorkoli ravnate z živalmi, opozarja na ustrezne postopke z živalmi, predvsem ob višjih temperaturah. Med ključne ukrepe spadajo predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev gibanja na jutranje in večerne ure ter prevoz živali v nočnem času.

Rejne živali

 • Rejne živali morajo imeti v vročih dneh na voljo zadostno količino vode, kar lahko pomeni tudi več kot običajno, saj je dobra hidracija nujna za ohlajanje, sploh, če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem ali sopenjem.
 • Neposredna izpostavljenost soncu pri visokih temperaturah pomeni veliko tveganje za vročinski udar. Zato je nujno, da se živalim, ki so nameščene na prostem, zagotovi možnost, da se umaknejo v senco. Ta je lahko bodisi naravna (drevesa in grmovje) ali umetna (nadstreški).
 • Posebno pozornost je treba nameniti živalim, ki so privezane, saj se pogosto ne morejo umakniti pred soncem.
 • Rejnim živalim, ki stalno bivajo v objektih, je treba pri visokih zunanjih temperaturah zagotoviti ustrezno zračenje, ki preprečuje prekomerno povišanje temperature v prostoru in zagotavlja boljšo kakovost zraka.
 • Prevozom živali se pri temperaturah nad 30 °C, če je le mogoče, popolnoma izognemo.
 • Temperatura v prevoznem sredstvu, kjer se prevažajo živali, namreč ne sme preseči 35 °C. To je na prevoznih sredstvih, ki niso klimatizirana, težko ali nemogoče doseči pri zunanjih temperaturah, višjih od 35 °C.
 • Načrtovanje poti je v času poletne vročine izjemnega pomena; z ustreznim načrtovanjem odhoda v zgodnjih jutranjih urah ali ponoči in z ustreznim načrtovanjem postankov, je mogoče preprečiti ali omejiti izpostavljenost vročini na cesti ob morebitnih zastojih.

Hišni ljubljenčki

Visoke temperature ogrožajo tudi hišne ljubljenčke. Tudi oni naj imajo ves čas na voljo svežo vodo, senco ali dobro prezračen hladen prostor.

 • Pri visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ne puščamo samih v parkiranih vozilih, usodni zanje pa so lahko tudi drugi zaprti neprezračeni prostori ali zgolj izpostavljenost soncu brez možnosti umika v senco.
 • Visoka temperatura lahko pri živali povzroči vročinski udar, kar se nemalokrat konča s poginom živali. Ob vročinskem udaru moramo prizadeto žival nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in jo ohlajati z mlačno vodo (tuš, gumijasta cev, reka, jezero, morje in podobno), glavo naj ima dvignjeno. Nujno je tudi takoj poiskati veterinarsko pomoč.

Prireditve z živalmi

Prav tako opozarjamo na določbe Zakona o zaščiti živali, ki urejajo prireditve z živalmi:

 • 14.a člen določa, da je dovoljeno uporabljati živali na javnem zbiranju ali snemanju le, če jim je prihranjeno nepotrebno trpljenje in ne gre za prepovedano ravnanje iz 15. člena tega zakona ter jim je zagotovljena oskrba v skladu z etološkimi potrebami glede na vrsto živali.
 • Če je pričakovati, da bo zaradi dejavnosti iz prejšnjega odstavka ogrožena dobrobit živali (na primer napor, dolgotrajnost, izčrpanost), mora organizator zagotoviti prisotnost veterinarja in upoštevati njegova strokovna navodila.
 • Zato pozivamo organizatorje različnih prireditev, v katerih sodelujejo ali so prisotne živali, da prilagodijo čas prireditve tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam, saj je to v nasprotju s 15. členom Zakona o zaščiti živali.
 • Pozivamo tudi organizatorje, da so zelo pozorni, da imajo živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste vode.

Prevozniki živali

Ob pojavu izredno visokih temperatur vas opozarjamo, da morate med prevozom živali v komercialne namene zagotoviti znotraj prevoznega sredstva temperaturo od 5 do 30 °C. Dovoljeno je odstopanje +/- 5°C.

Na kaj morate biti pozorni pri prevozu rejnih živali?

Ne načrtujte prevoza živali, ko je zunanja temperatura višja od 35 °C. Pri prevozu živali je najvišja dovoljena temperatura znotraj prevoznega sredstva 35°C. Če zunanja temperatura presega to mejno vrednost, ni mogoče zagotoviti primerne temperature znotraj prevoznega sredstva.

Če se odpravljate na dolge vožnje (vožnje, ki trajajo več kot 8 ur), preverite vremensko napoved v krajih, kjer bo potekala vaša vožnja.

Živali prevažajte ponoči, tako da se izognete visokim dnevnim temperaturam.

Natančno se pozanimajte o morebitnih prometnih zastojih (zaradi vzdrževanja vozišča in podobno). Pripravite načrt obvozov, ki jih boste uporabili, da se izognete prometnim zamaškom.

V primeru, da pot vključuje prečkanje mejnih prehodov, trajekte ter druge kraje, kjer se predvideva zastoje še posebej v visoki turistični sezoni, se natančno pozanimajte o predvidenih čakalnih dobah ter planirajte pot na način, da se čakanju kar se da izognete.

Imejte s seboj številke za klic v sili v različnih državah članicah. V Sloveniji je to številka 112. To številko lahko uporabite v primeru zastojev zaradi prometnih nesreč ali drugih zastojev. Tako vas bodo pristojne osebe pospremile iz prometnega zamaška, v kolikor imate na prevoznem sredstvu naložene žive živali.

Zmanjšajte gostoto nakladanja živali. Še posebej, če vozite ovce v polni volni ali prašiče.

V primeru, da nalagate živali v nadstropjih, povišajte prostor nad živalmi. Višji prostor nad živalmi in zmanjšana gostota nakladanja živali poveča kroženje zraka v prikolici in tako zmanjšuje temperaturo v prostoru.

Če imate avtomatični ventilacijski sistem, ga imejte vedno, ko stojite, prižganega.

Vozilo vedno parkirajte v senci. Če je le mogoče, ga parkirajte pravokotno na smer gibanja zraka (vetra) tako, da še dodatno povečate izmenjavo zraka v vozilu.

V primeru dolgih voženj skrbite za to, da imajo živali vedno na voljo dovolj sveže vode. S seboj imejte dodatna vedra za napajanje poleg tistih, ki jih že imate vgrajena v vozilu.

Redno preverjate stanje živali na vozilu.