Skoči do osrednje vsebine

Odprtje nove interpretacijske krožne poti na Ljubljanskem barju

Državni sekretar mag. Marko Koprivc je nagovoril zbrane ob odprtju nove interpretacijske krožne poti na območju Ljubljanskega barja. V nagovoru je izpostavil, pomen ozelenitve bivanjskih okolji ljudi, ki pomembno vpliva na kvaliteto življenja na eni strani in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na drugi strani, seveda tudi ob upoštevanju prilagajanja podnebnim spremembam.

Udeleženci odprtja nove interpretacijske krožne poti, med njimi državni sekretar

Udeleženci odprtja nove interpretacijske krožne poti, med njimi državni sekretar | Avtor: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

1 / 3

»Nedavna katastrofa nam je pokazala, da je še kako pomembno, da se izvajajo ustrezni preventivni ukrepi ter da se okrepi pravočasno in ustrezno odzivanje na tovrstne katastrofe. Ljubljana je izšla brez večjih posledic tako na infrastrukturi kot tudi na javnih objektih, kar gre predvsem zasluga že izvedenih protipoplavnih ukrepov,« je v nagovoru poudaril Koprivc. Predstavil je tudi aktivnosti ministrstva za čim hitrejšo in učinkovitejšo sanacijo škode po poplavah. »Trenutno je glavna naloga celotne vlade, da sprejme potrebne zakone in pomaga prizadetim občinam, ljudem in gospodarstvu za čim hitrejšo sanacijo po poplavah,« je še dodal.

Interpretacijska pot je bila oblikovana v okviru projekta PoLJUBA, projekta, ki je še ena dobra zgodba kohezije. Vrednost projekta znaša 4,12 milijona evrov. »Država prepoznava velik pomen projektov za ohranjanje biodiverzitete, s katerimi blažimo in se hkrati prilagajamo podnebnim spremembam,« je še izpostavil.

Tudi v novem programu Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 so na voljo sredstva za projekte, s katerimi se ohranja in preprečuje upad biodiverzitete, saj je za izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju ter zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja načrtovanih skoraj 83 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada.