Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 125. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 125. dopisni seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Stališče do Predloga sklepa Sveta o podpisu sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med EU in Republiko Slonokoščeno obalo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v EU

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (angleško Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT). Republika Slovenija Predlog sklepa podpira.

S tem sporazumom se vzpostavljajo okvir, institucije in sistemi za sistem zagotavljanja zakonitosti lesa za shemo izdajanja dovoljenj FLEGT.

Cilj predmetnega sporazuma, ki je skladen s skupno zavezo pogodbenic za trajnostno gospodarjenje z vsemi vrstami gozdov, je vzpostaviti pravni okvir za zagotovitev, da so vsi lesni proizvodi iz tega sporazuma, ki se iz Republike Slonokoščene obale uvažajo v Unijo, proizvedeni zakonito, in tako spodbujati trgovanje s takimi lesnimi proizvodi. Ta sporazum zagotavlja tudi podlago za dialog in sodelovanje med pogodbenicama za olajševanje in spodbujanje celovitega izvajanja sporazuma ter okrepitvi izvrševanja zakonodaje in upravljanja na področju gozdov. Sporazum določa tudi načela sodelovanja zainteresiranih strani, zaščitne ukrepe na področju socialnega varstva, odgovornosti in preglednosti ter mehanizme za pritožbe in poročanje o izvajanju sporazuma ter njegovo spremljanje. Sporazum temelji na načelu nediskriminacije, kar pomeni, da bodo vključeni deležniki iz gozdarskega sektorja in zunaj njega. Med njimi so deležniki iz zasebnega sektorja, civilne družbe in lokalnih skupnosti.

Vzpostavljena shema izdajanja dovoljenj omogoča preverjanje in potrjevanje zakonitosti lesnih proizvodov, izvoženih v EU in tretje države, pa tudi lesa, ki se prodaja na domačem trgu. Republika Slonokoščena obala se v zvezi z uvoženim lesom zavezuje, da bo zagotovila, da je bil pridobljen v skladu s pravom države porekla. Opredelitev zakonitosti temelji na celovitem sklopu nacionalnih in mednarodnih zakonov, ki jih je ratificirala Slonokoščena obala.