Skoči do osrednje vsebine

Vodenje Narodnega muzeja Slovenije bo prevzela doc. ddr. Mateja Kos Zabel

Doc. ddr. Mateja Kos Zabel bo s 15. 9. 2023 prevzela vodenje Narodnega muzeja Slovenije. Na to mesto je bila imenovana za mandat petih let. Doc. ddr. Mateja Kos Zabel je bila doslej vršilka dolžnosti.

Doc. ddr. Mateja Kos Zabel je doktorirala s področij umetnostne zgodovine in muzeologije. V Narodnem muzeju Slovenije je zaposlena od leta 1985. Njeno primarno področje dela je uporabna umetnost, še posebej v zadnjih letih pa se ukvarja tudi z muzeologijo, zlasti z vlogo in pomenom nacionalnih muzejev v kontekstu sodobnega muzejstva. Od leta 2009 predava na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Poznavanje področja dela muzeja in vodstvene izkušnje izkazuje z rezultati dolgoletnega delovanja v Narodnem muzeju Slovenije, kjer je ravno v času gradnje nove muzejske stavbe na muzejski ploščadi Metelkova in postavitve stalne razstave vodila Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost, do imenovanja za vršilko dolžnosti pa Organizacijsko enoto za komunikacije in programske storitve. Vodila je partnerski skupini dveh evropskih projektov, številne muzejske projekte in raziskovalni program. Kot soavtorici razstave Preteklost pod mikroskopom ji je Slovensko muzejsko društvo podelilo Valvasorjevo nagrado za enkraten dosežek.