Skoči do osrednje vsebine

Vinogradniki morajo prijaviti zaloge vina

Pridelovalci, ki ste vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in vanj prijavljate pridelek, morate, v skladu z določili 17. člena Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina, najkasneje do 7. septembra 2023 prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2023.

Vloga za prijavo zalog mora vsebovati podatke iz priloge 6 Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina.

Vlogo lahko na Upravno enoto Novo mesto posredujete po e-poti na e-naslov ue.novomesto@gov.si ali s klasično pošto na naslov Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto.