Skoči do osrednje vsebine

Sprostitev prometa po novi obvoznici mimo Vodic

Ob 15. uri je stekel promet po novi obvozni cesti mimo naselja Vodice.

Sprostitev prometa na obvoznici Vodice

Sprostitev prometa na obvoznici Vodice | Avtor: Direkcija za infrastrukturo

1 / 2

Nova obvoznica v dolžini 2.280 metrov bo bistveno izboljšala pretočnost, prometno varnost ter dostop zgornjega dela osrednje Slovenije na avtocestno omrežje in vzpostavila hitrejšo povezavo med štajerskim in gorenjskim avtocestnim krakom.

Gradbena dela so obsegala izgradnjo obvoznice s štirimi semaforiziranimi  štirikrakimi križišči. Za višji nivo prometne varnosti je v križiščih urejeno prečkanje kolesarjev in pešcev. Poleg tega so dela obsegala še izvedbo deviacij treh odsekov regionalnih cest (Zbilje–Vodice, Vodice–Moste in Vodice–Šmartno) in občinske ceste Franca Seška, delno ureditev AC priključka Vodice, izvedbo dveh škatlastih prepustov, regulacijo dveh potokov, protihrupno zaščito, ureditev odvodnjavanja ceste s tremi zadrževalnimi in čistilnimi bazeni (en ponikovalni, dva z iztokom v potok) ter prestavitev obstoječih komunalnih vodov.

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 6.950.127,49 evra, od tega je Direkcija za infrastrukturo zagotovila 5.880.124,98 evra, DARS 596.967,40 evra in Občina Vodice 473.035,11 evrov.