Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Irena Šinko na ogledu posledic poplav na Koroškem

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko si je ogledala škodo v kmetijstvu po nedavnih poplavah na Koroškem. »Poplave so naredile ogromno škodo, ki je ne bo mogoče sanirati v kratkem času, še posebno pri vzpostavitvi kakovostne rodovitne zemlje in obnovi travinja ter pri ugotavljanju škodljivih primesi v zemlji«, je izpostavila ministrica ob ogledu.

Ministrica Irena Šinko z županjo Črne na Koroškem  mag. Romano Lesjak

Ministrica Irena Šinko z županjo Črne na Koroškem mag. Romano Lesjak | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 5

Obisk na Koroškem je ministrica Irena Šinko začela v Slovenj Gradcu, kjer se je srečala z županom Tilnom Kluglerjem. V pogovoru sta se dotaknila aktualnih vsebin, vezanih na nedavne poplave, ter drugih odprtih vsebin s področja kmetijstva. Ministrica si je nato ogledala tri kmetije, ki so bile prizadete po nedavnih poplavah. Najprej se je ustavila na ekološki kmetiji Nabernik, kjer sta lastnika kmetije ministrici predstavila škodo, ki jima je povzročila povodenj. Dodali so, da v trenutnih razmerah potrebujejo predvsem ekološka semena in krmo za živino. Težava je tudi z odnašanjem rodovitne zemlje, vzpostavitev prvotnega stanja pa lahko traja še leta. Ministrica je izrazila vso podporo pri sanaciji in poudarila, da so razmere po zadnji povodnji zelo slabe. »Škoda po Sloveniji je precejšnja. Poškodovani so pridelki, kmetijska zemljišča, objekti in tudi mehanizacija. Za oceno škode so bile aktivirane občinske komisije, ki bodo popisano škodo vnesle v aplikacijo Ajda. Ko bodo pripravljene vse ocene, bo na Vladi obravnavana končna ocena škode. Na podlagi končne ocene bo ministrstvo pripravilo program za odpravo posledic škode.« Dodala je, da je prišlo do odnašanja rodovitne zemlje, kar bi lahko privedlo do dolgotrajne sanacije. Ocena škode še ni, da pridemo čim prej do teh podatkov pa bo vzporedno škodo ocenjevala tudi Javna služba kmetijskega svetovanja.

V nadaljevanju se je ministrica odpravila v Mežico, kjer si je ogledala posledice poplav na kmetiji Štriker. Kot je po ogledu dejala, ministrica vidi največje težave v tem, da se bodo zemljišča vrnila v prvotno stanje in bodo primerna za pridelavo. Ministrica je poudarila, da bo ministrstvo kmetijam poskušalo pomagati preko različnih razpisov, ki bodo izvedeni v letošnjem letu. Med drugim bo pripravilo tudi razpis za porabo sredstev, ki so ostala iz preteklega programskega obdobja. »Ministrstvo išče tudi rešitve v smeri, kot je javni razpis za sanacijo, prav tako razpis za mehanizacijo. Vzpostavljen bo tudi monitoring zemljišč, da vidimo, ali je zemlja onesnažena in v kolikšni meri«. Ministrica je tudi izpostavila možnost pomoči iz ukrepov Programa razvoja podeželja, prav tako bo pomoč prizadetim kmetijam v nedavnih ujmah urejena tudi preko novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ministrstvo pa bo zaprosilo tudi za pomoč iz solidarnostnega sklada in evropskega sklada za kmetijske rezerve. Ob zaključku obiska je ministrica obiskala tudi kmetijo Cvelbar v Črni na Koroškem. Kmetija je imela pred poplavami škodo tudi v gozdu zaradi vetroloma. Vzpostavljanje gozdnih cest je problem, sredstva za to se lahko pridobi tudi iz Programa razvoja podeželja in preko strateškega načrta skupne kmetijske politike.