Skoči do osrednje vsebine

Spolno nasilje: minister odredil nadzor nad delom policije

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na podlagi 6. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji in drugega odstavka 9. člena Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije danes odredil izredni nadzor nad delom policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na območju Policijske uprave Kranj.

V zadnjih dneh mediji dnevno poročajo o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, ki naj bi jih storil ravnatelj osnovne šole in trener smučarskih tekov kot skrbnik mladoletnih oseb.

Namen nadzora je preveriti in oceniti, ali policisti izvajajo policijske naloge in uporabljajo policijska pooblastila v predkazenskem postopku zakonito in strokovno. Poudarek nadzora bo na strokovni, hitri in skrbni obravnavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz 19. poglavja Kazenskega zakonika, obveščanju in sodelovanju policije s pristojnimi institucijami ter dosledni izvedbi vseh zakonitih ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj.

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost predstavljajo hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, med drugim pravice do življenja, varnosti in dostojanstva, zaščite pred telesnimi ter duševnimi poškodbami in pravice do enakosti v družini. Policija mora biti pri preiskovanju teh deliktov še posebej skrbna, ko so žrtve mladoletne osebe ali pripadniki drugih ranljivih skupin. Enako velja, ko so storilci teh dejanj osebe, ki jim je mladoletna oseba zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo. Od policije se pričakuje hitra in učinkovita preiskava, ki v največji meri upošteva osebno integriteto žrtve, pri tem se je treba v največji meri izogibati sekundarni viktimizaciji.

Izredni nadzor bo opravil Direktorat za policijo in druge varnostne naloge ministrstva.