Skoči do osrednje vsebine

Pregledni monitoring tal in voda po poplavah v začetku avgusta 2023

Na Agenciji za okolje smo pripravili načrt preglednega monitoringa tal in voda po poplavah, ki so Slovenijo prizadele v začetku avgusta 2023.

Monitoring tal je predviden v porečjih rek Sore, Pšate, Kamniške Bistrice, Gradaščice, Save, Savinje, Drave, Mure in Meže. Izbranih je 21 merilnih mest. Pri izboru smo upoštevali več kriterijev: območje poplave, rabo tal, obstoječi podatki o onesnaženosti tal.

Na vseh vzorčnih mestih bomo odvzeli vzorce v nanešenem mulju in v tleh. To bo omogočalo ločeno interpretacijo rezultatov za mulj oziroma za tla. Vzorčenja ne bomo izvedli v povirnih delih rek, saj je tam v večini primerov prihajalo do odnašanja materiala.

V vzorcih bomo izvedli analize na vsebnosti kovin in mineralnih olj. Izbrana vzorčna mesta so reprezentativna za širše območje in obsegajo kmetijsko in stanovanjsko rabo.

Na površinskih vodotokih načrtujemo izvedbo dodatnih analiz. V vzorcih bomo izvedli analize kovin, mineralnih olj in identifikacijo organskih spojin. Z identifikacijo iščemo morebitne ostanke nevarnih organskih spojin, ki bi lahko stekle v vodotoke.

Z vzorčenjem tal in voda smo že pričeli.

Zemljevid Slvoenije 22 točkami za vzorčenje tal.

Mesta vzorčenja | Avtor: Agencija za okolje