Skoči do osrednje vsebine

Izvedba nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode

Na Ministrstvu za javno upravo smo izvedli brezplačno usposabljanje o izvedbi nujnih javnih naročil pri odpravi škode v primeru naravnih nesreč. Udeležence je uvodoma nagovoril tudi državni sekretar Jure Trbič. Za vse, ki se usposabljanja niso mogli udeležiti ali pa bi si poudarke želeli poslušati ponovno, objavljamo tudi posnetek.

Grafika izvajanje nujnih javnih naročil - možnosti: izjema od uporabe Zakona o javnem naročanju; postopek s pogajanji brez predhodne objave in skrajšanje rokov za oddajo prijav oziroma ponudb

Izsek iz usposabljanja - o možnostih pri izvajanju nujnih javnih naročil, ki jih predvideva Zakon o javnem naročanju | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Usposabljanja, ki so ga izvedli sodelavci Direktorata za javno naročanje in Upravne akademije, se je udeležilo kar 330 udeležencev iz občin, ministrstev, upravnih enot, agencij, javnih zavodov, centrov za socialno delo, domov starejših občanov, bolnišnic, zdravstvenih domov in javnih komunalnih podjetij.

Zakon o javnem naročanju namreč predvideva izjeme, ko izvedba javnega naročila za dobavo blaga, storitev ali gradenj ni obvezna oziroma omogoča tudi uporabo hitrega in poenostavljenega postopka s pogajanji brez predhodne objave. Poleg predstavitve zakonodajnih določil, so izvajalci tudi praktično prikazali postopek oddaje nujnega javnega naročila v sistemu eJN. 

Udeleženci so na dogodku izpostavili več dilem in predlogov. Odgovori na vprašanja, na katera izvajalki nista uspeli odgovoriti v času trajanja dogodka, bodo objavljeni na spletni strani Upravne akademije in na portalu Elektronsko javno naročanje eJN, kjer je o področju nujnega javnega naročanja že zbranih veliko informacij.