Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti celjskega zapora za pomoč na poplavljenih območjih

Pri pomoči prizadetim v poplavah in odstranjevanju posledic ujme sodelujemo tudi v okviru Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

Najbolj aktivno vpet v pomoč je Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora (ZPMZKZ) Celje, ki v delo za odpravo posledic uničujočih poplav vključuje tudi zaprte osebe. ZPMZKZ Celje je na dan solidarnosti zagotovil ekipo petih zaprtih oseb, ki so pomagale pri čiščenju v Vrbju pri Žalcu. Skupaj s pravosodnim policistom so sodelovali in očistili območje ob levem bregu reke Savinje od petrovškega mosta do šeškega mostu v razdalji treh kilometrov, kamor so jo napotili koordinatorji civilne zaščite. Očistili so tudi okolico ribnika Vrbje in podvinske struge pritoka reke Savinje. To je bila sicer že peta delovna akcija celjskega zapora v okviru pomoči po najhujših poplavah v Sloveniji. Trikrat so kot prostovoljci pomagali pod okriljem Mestne občine Celje, dvakrat pa na prošnjo krajevne skupnosti Petrovče. Sodelovala je skupina do šestih zaprtih oseb, ki jo je spremljal pravosodni policist.

Z aktivnim prispevkom želimo tudi v okviru URSIKS izkazati solidarnost z državljani, ki so utrpeli škodo v nedavnih poplavah in prispevati, da se življenje čim prej lahko vrne v normalne okvire. Z aktivnostmi bomo v primeru potreb nadaljevali tudi v prihodnje.

Zaprte osebe čistijo obrežje

Pomoč celjskega zapora ob poplavah | Avtor: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij