Skoči do osrednje vsebine

Informacija za gluhe in naglušne osebe, ki so utrpele škodo zaradi poplav

Objavljamo informacije, kako naj ravnajo gluhe in naglušne osebe, ki so v poplavah izgubile vavčerje in/ali izkaznico, s katero lahko uveljavljajo pravice oziroma jim je bil zaradi poplav uničen tehnični ali zdravstveni pripomoček.

Vavčerji in izkaznica, s katero lahko uveljavlja pravice kot gluha oseba

V primeru, da je gluha oseba v poplavah izgubila vavčerje in/ali izkaznico, s katero lahko uveljavlja pravice kot gluha oseba, mora na centru za socialno delo podati izjavo, kolikšno število vavčerjev je bilo uničenih. Prav tako poda izjavo, če ji je bila uničena izkaznica.
Izjavo lahko gluha oseba poda na katerem koli centru za socialno delo, ta pa zadevo odstopi krajevno pristojnemu centru.
Center gluhi osebi na podlagi izjave izda ustrezno število vavčerjev in/ali novo izkaznico.

Tehnični pripomočki z liste tehničnih pripomočkov skladno z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov

Oseba, ki ji je bila priznana pravica do tehničnega pripomočka z liste tehničnih pripomočkov in ji je bil le ta uničen zaradi poplav, lahko na katerikoli upravni enoti poda izjavo, da ji je bil tehnični pripomoček z liste tehničnih pripomočkov zaradi višje sile – poplave, uničen in da uveljavlja nov tehnični pripomoček. Izjavi/vlogi mora predložiti dokazilo, da je v poplavah utrpela škodo. Kot dokazilo šteje fotografija poškodovanih nepremičnine, kjer oseba dejansko biva, dodatno lahko tudi fotografija uničenega tehničnega pripomočka, ki ga ponovno uveljavlja.
Šteje se, da zaradi višje sile – poplav tehnične pripomočke osebe lahko uveljavljajo tudi, če še ni pretekla v Pravilniku o tehničnih pripomočkih predpisana doba trajanja uničenega tehničnega pripomočka.
Upravna enota bo upravičencu izdala novo vrednotnico za plačilo tehničnega pripomočka.

Zdravstveni pripomočki (slušni aparati, polževi vsadki in podobno)

Glede ponovne uveljavitve zdravstvenih pripomočkov se morajo gluhe in naglušne osebe obrniti na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je pristojen za uveljavljanje le-teh.