Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 16. avgusta 2023

Poplave, plazovi 

Na prizadetem območju so posredovale vse razpoložljive sile ZRP v občinah in regijah, pomoč pa je bila organizirano zagotovljena tudi iz drugih regij. Sile za ZRP (prostovoljne in poklicne gasilske enote, CZ, podvodna reševalna služba, gorski reševalci, radioamaterji...) so izvajali naloge črpanja vode iz poplavljenih objektov, zagotavljali so dostope do naselij, prevoznosti cest, odstranjevali so podrta drevesa, naplavine in zagotavljanja telekomunikacijskih povezav in električne energije). Evakuacija oseb je bila zaključena. Sile ZRP in pripadniki Slovenske vojske so pomagali pri iznosu poškodovane in uničene opreme iz objektov, odstranjevanju mulja in blata ter začasni sanaciji.

Pomoč s helikopterji je nudila Slovenska vojska, ki je opravljala prevoze potrebnih materialnih sredstev na nedostopna območja. Helikopterske prevoze so izvajali tudi helikopterji Nemčije, Španije in Srbije. Na več območjih, kjer je bil poškodovan vodovod, so bili zagotovljeni dovozi pitne vode. Hrvaški helikopterji ne delujejo več v Sloveniji, so pa doma v pripravljenosti. 

Aktivnosti so potekale na deloviščih na območju Zgornje Savinjske doline, Koroške, Gorenjske in osrednje Slovenije.

Prebivalcem, ki se soočajo s psihološkimi posledicami travmatičnega dogodka, je zagotovljena psihološka pomoč psihologov - pripadnikov CZ. Na seji Štaba CZRS 14. 8. 2023 je bil dogovorjen način zagotavljanja nudenja prve psihosocialne pomoči prebivalcem na območjih poplav. Psihološko podporo ljudem od 16. 8. 2023 zagotavljata Ministrstvo za zdravje in NIJZ.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sta se udeležila srečanja predsednika vlade Roberta Goloba s predstavniki občinskih združenj glede priprave predhodne ocene škode, urejanja vodotokov idr. 

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je komuniciral z mediji o posledicah, ki so jo povzročile poplave in plazenje tal na ogroženih območjih ter o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ter prostovoljcev. Ob vodenju in usmerjanju zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči je poskrbel za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ter odgovarjal na številna vprašanja strokovne javnosti.

Pri opravljanju nalog zaščite in reševanja in pomoči se je poškodovalo 32 gasilcev in pripadnikov Slovenske vojske (vdihavanje strupenih plinov). Zastrupljene osebe so bile prepeljane v UKC Maribor, UKC Ljubljana, bolnišnico Topolšica in Slovenj Gradec. Šestnajst oseb je ostalo na opazovanju v vojaški bolnišnici Role. Po znanih informacijah, so vsi izven življenjske nevarnosti. 

Psihološko podporo ljudem sta s 16. 8. 2023 začela zagotavljati Ministrstvo za zdravje in NIJZ.

 

Neurje 16.8.2023

Okoli 13.00 je nevihtna celica z močnimi nalivi zajela območje Zreč, Vitanj in Slovenskih Konjic. Meteorne vode so zalile stanovanjske in druge objekte ter cestišča. Zaradi razmočenega terena so se sprožili štirje zemeljski plazovi. Regijski center za obveščanje Celje je zabeležil 18 dogodkov. Gasilci petih prostovoljnih društev so črpali vodo iz objektov, čistili naplavine na cestiščih in cestne propuste ter zavarovali zemeljske plazove.

 

Nesreče v gorah

Izpostava Kranj 

Ob 12.38 je na Kredarici, občina Kranjska Gora, zaradi poškodovanih tac, onemogel pes. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS na Brniku s helikopterjem Slovenske vojske so poškodovanega psa na kraju oskrbeli in prepeljali v dolino. Do veterinarja je psa peljal lastnik sam.

  

Reševanja obolelih oseb  

Izpostava Maribor 

Ob 20.08 so v naselju Prepolje, občina Starše, gasilci PGD Prepolje nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

  

Nesreče v podzemskih jamah in breznih

Izpostava Ljubljana

Ob 11.28 sta v naselju Pece, občina Grosuplje, ob stanovanjski hiši osemnajst mesečna otroka padla v nezaščiten vodnjak. Še pred prihodom gasilcev PGD Št. Jurij in Grosuplje so ju nepoškodovana iz vode z globine okoli dveh metrov rešili domači. Gasilci so vodnjak zaščitili, reševalci NMP Ljubljana in zdravnik ZD Grosuplje pa so otroka na kraju preventivno pregledali.

  

Nesreče v cestnem prometu 

Izpostava Koper

Ob 11.22 je v Portorožu, občina Piran, vozilo zapeljalo v morje. Gasilci JZ GB Koper so iz potopljenega vozila izvlekli dve osebi in skupaj s policisti in reševalci NMP izvajali oživljanje. S tehničnim posegom so iz morja potegnili potopljeno vozilo. 

Ob 15.10 sta v Pobegih, občina Koper, trčili osebni vozili. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulatorja. Reševalci NMP so eno poškodovano osebo z reševalnim vozilom odpeljali v SB Izola.

Izpostava Kranj 

Ob 15.45 sta na Koroški cesti v Kranju trčili osebni vozili. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka in izklopili napajanje iz pogonskih baterij. Reševalci NMP Kranj so oskrbeli poškodovano osebo. O nesreči so bili obveščeni policisti PU Kranj. 

Ob 17.06 sta na Skladiščni ulici na Jesenicah trčila motorno kolo in osebno vozilo. Gasilci GARS Jesenice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nudili pomoč reševalcem NMP Jesenice pri prenosu poškodovane osebe in avto vleki pri nakladanju poškodovanega vozila ter očistili vozišče. 

Izpostava Ljubljana

Ob 6.12 sta med Trojanami in Blagovico trčili osebni vozili. Gasilci CZR Domžale in PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo. 

Izpostava Ptuj 

Ob 10.13 sta na Osojnikovi cesti na Ptuju trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanca.

Ob 19.11 je v naselju Kicar, občina Ptuj, osebno vozilo trčilo v drog javne razsvetljave ter obstalo v obcestnem jarku. Gasilci PGD Ptuj so odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, ter vozilo postavili na cestišče. Reševalci NMP Ptuj so poškodovano voznico na kraju oskrbeli.

 

Požari v objektih 

Izpostava Celje

Ob 14.07 je v Prvomajski ulici v Rogaški Slatini gorelo trgovsko skladišče. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Rogaška Slatina so požar pogasili, iznesli z objekta uničene predmete in prostore pregledali s termovizijsko kamero. 

Ob 21.38 je v naselju Rimske Toplice, občina Laško, zagorela savna v hotelski sobi. Gasilci PGD Laško, Rimske Toplice, Sedraž, Rečica in Zidani Most so v sodelovanju s CZ Laško evakuirali hotelske goste ter pogasili in prezračili prostore. Šest oseb je bilo zaradi prekomerne izpostavljenosti dimnim plinom prepeljanih v SB Celje. Na gasilski straži so bili gasilci PGD Rimske Toplice. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. 

Ob 23.05 so v ulici Na Tičnico, občina Šentjur, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjur in Lokarje so zavarovali kraj dogodka, pogasili tleče saje ter pregledali prostore.

Izpostava Novo mesto 

Ob 13.14 je v ulici Trg v Mirni peči, v poslovnem objektu gorela elektro omarica sončne elektrarne. Zaposleni so začetni požar pogasili, gasilci PGD Mirna Peč pa so ohladili razsmernik sončne elektrarne in varovali objekt do prihoda dežurnega delavca elektro podjetja.

 

Požari na prometnih sredstvih 

Izpostava Celje 

Ob 9.28 se je na štajerski avtocesti v smeri Celja, občina Braslovče, zaradi okvare kadilo iz tovornega vozila. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, opravili pregled vozila s termovizijsko kamero in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Do požara ni prišlo. 

Izpostava Maribor

Ob 8.39 je na Jadranski cesti v Mariboru na parkirišču trgovskega centra gorelo kombinirano vozilo. Požar, ki je zajel motorni del vozila, so pogasili gasilci JZ GB Maribor.

  

Sproščanja nevarnih plinov

Izpostava Novo mesto

Ob 11.30 so v Rumanji vasi, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas, zaradi zaznanega vonja po plinu, zaprli ventil na plinohramu. O dogodku je bil obveščen dežurni delavec dobavitelja plina.

 

Nesreče z nevarnimi snovmi 

Izpostava Celje 

Ob 7.48 je v Suhadolu, občina Laško, zaradi poškodbe rezervoarja tovornega vozila, pričelo iztekati pogonsko gorivo. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraja dogodka, nevtralizirali razlito gorivo in počistili cestišče. 

Izpostava Ljubljana 

Ob 10.46 so v Šmarci, občina Kamnik, gasilci PGD Kamnik ob prisotnosti pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS, iz struge reke Kamniške Bistrice potegnili acetilensko jeklenko, jo prenesli do vozila in odpeljali v PGD Kamnik.

 

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Kranj

Ob 15.46 je v bližini naselja Jarčja Dolina, občina Žiri, občan pri pregledu struge hudournika naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije sta pregledala okolico in na varnem kraju uničila ročno bombo tipa Mills, kalibra 60 mm, iz obdobja 2. svetovne vojne.

Izpostava Nova Gorica

Ob 10.18 so v naselju Vogrsko, občina Renče-Vogrsko, pri zemeljskih delih naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta odstranila in do uničenja na varno shranila topovsko granato, kalibra 149 mm, mase 41,2 kg, italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne.

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Ljubljana 

Ob 6.54 so v Reboljevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odprli vrata vozila in rešili zaklenjenega otroka. 

Ob 14.24 so na Celovški cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja večstanovanjske stavbe in reševalcem NMP Ljubljana omogočili dostop do onemogle osebe. 

Izpostava Maribor 

Ob 10.10 so v Zeleni ulici v Spodnjem Dupleku gasilci PGD Dvorjane iz vodomernega jaška izčrpali vodo in zaprli ventil. Sanacijo vodovodne instalacije bo prevzelo pristojno podjetje.

Ob 22.01 so na železniški postaji v Slovenski Bistrici gasilci PGD Slovenska Bistrica iz dvigala rešili ujeto osebo. 

Izpostava Slovenj Gradec 

Ob 18.31 so na Športnem letališču Slovenj Gradec gasilci PGD Golavabuka zavarovali kraj pristanka helikopterja SV, ki je obolelo osebo prepeljal v UKC Maribor. 

Izpostava Trbovlje 

Ob 9.47 so na Završju v občini Trbovlje gasilci PGD Dobovec nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila. 

Ob 10.21 so v Šuštarjevi koloniji v Trbovljah gasilci PGD Trbovlje - mesto z avto lestvijo nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. 

Ob 13.16 so v Šuštarjevi koloniji v Trbovljah gasilci PGD Trbovlje-mesto nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu onemogle osebe iz reševalnega vozila v stanovanje.

Mednarodna pomoč in sodelovanje

Pomoč v obliki težke gradbene mehanizacije s pripadajočo opremo nudi 8 držav s skupno 30 bagri: 

Avstrija (2 bagra), BIH (6 bagrov), Francija (2 bagra), Hrvaška (4 bagri), Nemčija (2 bagra), Slovaška (4 bagri), Ukrajine (5 bagrov), – vsi delujoči na območju Zgornje Savinjske doline; Italija (5 bagrov, Škofja Loka).

Enote so nastanjene v bazi v Rečici ob Savinji  (razen enote iz Italije, ki je nastanjena v Škofji Loki), skupno več kot 200 mednarodnega osebja, od koder so napotene na delovišča v zgornji Savinjski dolini in na Gorenjskem:  čiščenje strug, odstranjevanje naplavin idr.  

Pomoč v obliki mostov (skupaj 11 mostov) je ponudilo 5 držav (prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite): Hrvaška (1, v Slovenijo bo pripeljan predvidoma 24. 8.), Nemčija (2, v teku je zaključevanje postavitve prvega mostu in izvajanje pripravljalnih del za drugi most, oba na Prevaljah), Češka (3, izvidniška enota je na ogledu lokacij v Sloveniji od 15. 8.), Poljska (2), Italija (3). Nadaljuje se pregledovanje tehničnih specifikacij in določanje lokacij za postavitev mostov.  

Pomoč v helikopterjih glede na dnevne potrebe zagotavljajo Nemčija (2), Srbija (2, predviden odhod 19. 8.), Španija (1, predviden odhod 18. 8. 2023). Bilateralno pomoč sta s helikopterji nudili tudi Madžarska (2, ki ostajata v pripravljenosti v domači bazi), Hrvaška (1, ki ostaja v pripravljenosti v domači bazi). 

Materialno pomoč sta na dvostranski ravni poslala Madžarska in Malteški viteški red. 

Podporo pri koordinaciji mednarodne pomoči zagotavlja pooblaščenec iz Evropskega centra za nujni odziv (ERCC), ki je bil napoten v Slovenijo 7. 8. 2023, in bo ostal do vključno 20. 8. 2023.

Uprava RS za zaščito in reševanje je 5. 8. aktivirala sistem Copernicus EMS (Emergency Management System), sistem za hitro kartiranje (Rapid Mapping) satelitskih posnetkov poplavljenih območij. Produkti za 12 prizadetih območij so na voljo na spletnih straneh Copernicus EMS pod številko aktivacije EMSR680 (https://rapidmapping.emergency.copernicus.eu/EMSR680). V sredo, 9. 8. je URSZR v sodelovanju z Geološkim zavodom ponovno aktivirala sistem Copernicus EMS, tokrat za hitro kartiranje zemeljskih plazov. Trenutno potekajo dogovarjanja o določitvi območij snemanja in aktivacija na portalu Copernicus še ni vidna.

17. in 18. 8. bo na obisku v Sloveniji delegacija Bosne in Hercegovine, ki si bo ogledala delovanje BiH enote na terenu ter bazo Rečica ob Savinji.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku: 

Vir: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Posebna vremenska napoved

Agencija RS za okolje, Urad za meteorološko prognozo, je izdal posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov:

V četrtek bo povečini sončno, popoldne lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Ob tem lahko lokalno v razmeroma kratkem času pade do okoli 15 litrov dežja na kvadratni meter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 °C.

V petek bo dopoldne sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Možni bodo nalivi.

V soboto, nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče.