Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavljeni mobilni timi strokovnjakov za izvajanje psihosocialne pomoči prebivalcem na terenu

Zaradi posledic obsežnih poplav, ki so nedavno prizadele Slovenijo, so številni prebivalci utrpeli hude posledice in se soočajo s številnimi stiskami. Da bi potrebna psihosocialna pomoč resnično prišla do vseh, ki jo potrebujejo, smo vzpostavili sedem mobilnih timov strokovnjakov za izvajanje psihosocialne pomoči prebivalcem na terenu. Delo mobilnih timov bo na rednih srečanjih koordiniral NIJZ.

Nepričakovane nevarne okoliščine, ki povzročijo izgube, v ljudeh lahko zbudijo burne odzive. Mnogi naravne nesreče zaradi svoje psihološke odpornosti preživijo brez večjih posledic, nekateri pa lahko ob tovrstnih dogodkih doživijo hude duševne stiske in občutke negotovosti. Ti odzivi so popolnoma normalni in niso znak duševnih težav ali šibkosti posameznika, tako da jih ne smemo opredeliti kot duševno motnjo ali jih patologizirati. "Tak človek potrebuje predvsem sočloveka, ki mu prisluhne, izrazi podporo in s tem prepreči občutek osamljenosti v težavah. Podpora sočloveka pomaga tudi pri vzpostavitvi nadzora nad vsakdanjim življenjem, kar je ključno pri soočanju s hudimi okoliščinami," je na današnjem srečanju z novinarji povedala Mojca Zvezdana Dernovšek, specialistka psihiatrije na Ministrstvu za zdravje.

Matej Vinko, predstojnik Centra za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je ob tem dodal: "Mobilni timi za nudenje psihosocialne pomoči prebivalcem bodo izvajali razbremenilne pogovore in krizna svetovanja. Trenutno zagotavljamo najmanj sedem multidisciplinarnih timov, ki jih sestavljajo različni strokovnjaki. Predvsem je pomembno nudenje psihosocialne pomoči vsem tistim, ki jo potrebujejo."

Mobilne time sestavljajo psiholog ali specialist klinične psihologije, socialni delavec, diplomirana medicinska sestra, predstavnik Rdečega križa ali Karitasa ali lokalnih nevladnih organizacij in, če bo potrebno, še predstavnik gasilcev, Slovenske vojske ali Policije. Strokovna osnova za oblikovanje mobilnih timov sicer že obstaja v timih skupnostne psihiatrične obravnave v Centrih za duševno zdravje odraslih, kateri se vzpostavljajo v Sloveniji od leta 2018 v okviru Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja.

Direktorji Zdravstvenih domov, v okviru katerih delujejo Centri za duševno zdravje odraslih, bodo iz teh Centrov določili vodje in člane mobilnih timov ter patronažno službo oziroma sodelavce iz Centrov za krepitev zdravja ali Zdravstveno vzgojnih centrov. Imena in kontakte bodo sporočali koordinatorju z NIJZ. Zdravstveni domovi iz regije, v okviru katerih Centri za duševno zdravje odraslih še ne delujejo, bodo v mobilne time imenovali patronažne sestre, ki pokrivajo območja delovanja mobilnega tima.

Ministrstvo za zdravje bo skupaj z regijskimi štabi Civilne zaščite usklajevalo prioritete oziroma območja za nudenje psihosocialne pomoči. Mobilni timi bodo skrbeli za oceno stanja in obravnavo na terenu, za vzpostavljanje kontaktov z razseljenimi prebivalci pa se bodo povezali z lokalnimi skupnostmi. Sestava prvih sedmih timov je že določena, njihovo delovanje in vodenje bodo izvajali člani posameznih Centrov za duševno zdravje odraslih iz tima skupnostne psihiatrične obravnave.

Pomembna je zagotovitev psihosocialne podpore in dostopnosti do virov pomoči ob duševnih stiskah vsem, ki jo potrebujejo. Kot skupnost moramo narediti vse, da se življenje ljudi na prizadetih območjih vrne v ustavljene tirnice. Poskrbimo drug za drugega in si v primeru hujših duševnih stisk tudi sami poiščemo strokovno pomoč ter smo na ta način v zgled tudi drugim.

Več o virih pomoči v duševni stiski na spletnih straneh Programa MIRA: 

Viri pomoči v duševni stiski

Telefonsko svetovanje:

Psihološka pomoč prizadetim v naravni nesreči in njihovim bližnjim:

 • Center za psihološko svetovanje Posvet: 031 704 707 (vsak delovni dan med 16. in 20. uro).
 • Društvo psihologov Slovenije. Telefon za psihološko oporo ob poplavah: 080 30 64 (vse dni v tednu med 16. in 22. uro). Klic je brezplačen.

Ostali telefoni za pomoč v duševni stiski:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Druge oblike pomoči:

 • Svetovanje za Gorenjsko regijo zagotavlja Center za socialno delo Gorenjska, enota Škofja Loka (04 5170 10804 5170 10404 5170 118).
 • V obstoječih službah, ki obravnavajo nujna in krizna stanja (nujna medicinska pomoč v najbližjem zdravstvenem domu in v psihiatričnih bolnišnicah):
  • Ljubljana: Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro) (01 4750 685)
  • Ljubljana: Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času) (01 5874 900)
  • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne) (02 321 11 33)
  • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, dežurna psihiatrična pomoč (neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu) ambulanta za nujna stanja (vsak delovni dan med 8. in 15. uro), (03 780 01 00)
  • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, (02 741 51 00)
  • Idrija: Urgentna psihiatrična ambulanta 05 37 34 400
  • Begunje: Psihiatrična bolnišnica 071 118 118