Skoči do osrednje vsebine

Rok za predložitev informacij za zmesi samo za industrijsko uporabo (1. januar 2024)

Uvozniki in nadaljnji uporabniki zmesi samo za industrijsko uporabo bodo morali od 1. januarja 2024 za vse omenjene zmesi, ki jih bodo dali v promet, predložiti informacije v skladu s 45. členom Uredbe o razvrščanju pakiranju in označevanju kemikalij (angleško Classification, Labelling and Packaging - CLP ) in prilogo VIII k navedeni uredbi.

Vsi zavezanci iz Republike Slovenije (RS) in drugih držav članic Evropske unije, ki bodo dali  omenjene zmesi v promet v RS, morajo zahtevane informacije predložiti  preko portala za predložitev Evropske agencije za kemikalije (angleško European Chemicals Agency - ECHA). Gre za predložitev podatkov centrom za zastrupitve (angleško Poison Centre notification, PCN).

Izjeme:

Če je zmes samo za industrijsko uporabo pred 1. januarjem 2024 že v prometu in je že vpisana v:

  • Seznam kemikalij na trgu RS ali
  • Register biocidnih proizvodov na trgu RS pri Uradu za kemikalije ali
  • Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na trgu RS pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,

so uvozniki in nadaljnji uporabniki dolžni informacije predložiti šele od 1. januarja 2025.

Primer zmesi samo za industrijsko uporabo:

  • zmesi, ki se uporabljajo izključno v industrijskih obratih in niso na voljo potrošnikom ali poklicnim uporabnikom niti kot končni izdelek, niti v razredčeni obliki kot npr. zmes v zmesi.
  • barve za avtomobile, ki se kot končni izdelki uporabljajo samo na industrijski lokacijah in so dostopne samo industrijskim končnim uporabnikom.
  • pigmenti, ki so zmes v zmesi in se uporabljajo za izdelavo avtomobilskih barv.

Določitev glavne uporabe zmesi :

Za določitev glavne predvidene uporabe zmesi se iz Evropskega sistema za kategorizacijo izdelkov (angleško European product categorisation system - EuPCS) izbere najbolj ustrezna kategorija. V primeru, da sami ne morete določiti glavne uporabe zmesi, se lahko obrnete na svoje panožno združenje. Prek ECHA službe za pomoč uporabnikom pa je mogoče zahtevati tudi spremembo EuPCS.

Več informacij najdete na spletnih straneh ECHA:

(podrobne informacije o samem poročanju in obveznostih zavezancev)

Koraki za industrijo