Skoči do osrednje vsebine

Razpis za finančno nadomestilo v ribištvu in akvakulturi za izpad prihodkov ter dodatne stroške

V Uradnem listu RS je bila v petek, 11. avgusta, objavljena najava o odprtju javnega razpisa za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (OP ESPR) 2014-2020.

Predmet javnega razpisa so podpore za izplačevanje nadomestil za izpad dohodka v morskem gospodarskem ribištvu zaradi povečanja stroškov izvajanja ribolovnih aktivnosti. Nadalje gre za podpore za izplačevanje nadomestil zaradi izpada dohodka zaradi povišanja cen hrane za ribe, tako pri sladkovodni akvakulturi kot tudi pri vzreji morskih rib, ki je nastalo zaradi motenj na trgu.

Višina nepovratnih sredstev znaša 731.000 evrov. Od tega znaša prispevek Evropske unije 548.250,00 evrov ter prispevek Republike Slovenije 182.750 evrov.

Upravičenci do nadomestila so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji. Upravičenci so nadalje pravne ali fizične osebe, ki so gospodarske družbe, zadruge, zavodi, društva, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov ter so vpisani v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA).

Vnos in oddaja vloge v elektronski sistem se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Javni razpis je odprt do 30. septembra 2023.

Besedilo javnega razpisa za finančno nadomestilo v ribištvu in akvakulturi za izpad prihodkov ter dodatne stroške in razpisna dokumentacija