Skoči do osrednje vsebine

Minister Han v nadaljnjih pogovorih z gospodarstvom o pomoči po nedavnih poplavah

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je danes drugič srečal s predstavniki gospodarstva, s katerimi so se osredotočili predvsem na to, kako čimprej izvesti že sprejete ukrepe in na morebitne njihove dopolnitve oziroma dodatne aktivnosti. Ministrstvo bo predvidoma danes začelo z ocenjevanjem škode v gospodarstvu, rok za oddajo ocene škode podjetij bo 1. september 2023.

Sejna soba s predstavniki gospodarstva na eni in predstavniki ministrstva na drugi strani mize
1 / 3

Minister Matjaž Han je po srečanju dejal: »Sedaj je pomembno, da med seboj sodelujemo in izmenjujemo poglede glede najboljših možnih rešitev. Po vseh obiskih terena in prizadetih podjetij, nam je slika sedaj še bolj jasna. Ocenjujem, da je stanje še težje, kot smo si v prvih dneh predstavljali. Danes smo se z gospodarstveniki pogovarjali o čimbolj učinkoviti izvedbi ukrepov, da bo denar kar najhitreje prišel do prizadetega dela gospodarstva.«

Gospodarstvo je na srečanju pozdravilo hitro ukrepanje in sprejem prvih ukrepov vlade. Minister Han je ob tem poudaril, da so ti ukrepi namenjeni celotnemu gospodarstvu, torej vsem panogam, vključno s podjetji, ki delujejo v turistični branži.

Minister je napovedal, da bo gospodarsko ministrstvo danes začelo z ocenjevanjem škode v gospodarstvu, in sicer škodo, ki je nastala na strojih in opremi, zalogah in zaradi izpada dohodka.

Minister Han je ob tem poudaril: »Škodo na zgradbah podjetij pa bo ocenjevalo Ministrstvo za obrambo skupaj z občinskimi komisijami.«

Gospodarsko ministrstvo bo danes objavilo navodilo z usmeritvami, kaj in na kakšen način naj podjetniki ocenijo škodo ter poseben obrazec za prijavo ocene škode podjetij. Podjetja bodo morala prijaviti oceno škode na ministrstvo do petka, 1. septembra 2023.

Na tej podlagi bo ministrstvo pripravilo oceno škode in Program odprave posledic škode v gospodarstvu, po katerem bodo lahko oškodovana podjetja prejela pomoč. Predplačila pomoči za ocenjeno škode v višini 10 odstotkov bi podjetja lahko prejela v najkrajšem možnem času. Ta predplačila pomoči se bodo upoštevala pri naknadnem izplačilu dodeljenih sredstev v okviru Programa odprave posledic škode v gospodarstvu. V skladu s slednjim bodo oškodovana podjetja prejela pomoč v višini do 60 odstotkov, če so imela škodo, ki je nastala in je upravičena do pomoči, zavarovano. V nasprotnem primeru je povračilo do 50 odstotkov. Izplačilo zavarovalnine se odšteje pri izračunu višine dodeljenih sredstev.

Gospodarstvo je ob tem predlagalo dvig deleža predplačila in končne višine pomoči, kar bo gospodarsko ministrstvo v okviru usklajevanj na vladi tudi predlagalo.

Ministrstvo se je z gospodarstveniki tudi dogovorilo za spremembo pri ukrepu za izplačilo pomoči samozaposlenim, kulturnim delavcem in kmetom.

Minister je ob tem napovedal, da bodo ugodna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada za zagotavljanje likvidnosti na voljo predvidoma septembra.

Ob tem pa je minister napovedal tudi morebitne dodatne ukrepe, in sicer bi gospodarsko ministrstvo pozdravilo moratorij na bančne kredite po modelu, kot je veljal v času pandemije COVIDa, vendar je to področje v pristojnosti Banke Slovenije. Ministrstvo razmišlja tudi o možnosti zavarovanja predplačil, če podjetja ne morejo dobiti bančne garancije. V nadaljevanju pa bo ministrstvo v skladu s finančnimi možnostmi preučilo možnost izvedbe javnega razpisa za nabavo novih strojev in opreme ter drugih investicij, ki bodo omogočile obnovo oziroma nadaljnji razvoj tako gospodarstva kot turizma na prizadetih območjih.

Srečanja so se udeležili predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Turistično gostinske zbornice Slovenije, minister Luka Mesec, predstavniki ministrstva za finance ter predstavniki Agencije SPIRIT Slovenija in Slovenske turistične organizacije.

Trenutno sprejeti ukrepi za gospodarstvo v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč