Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko na kriznem sestanku s kmeti iz poplavljenega območja obljubila pomoč države

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se je v Mozirju sestala na kriznem sestanku s predstavniki kmetov in Kmetijsko gozdarskim zavodom (KGZS) Celje. Na območju Zgornje Savinjske doline, ki spada pod KGZ Celje je škodo utrpelo približno 900 kmetij. Nekatere na območju Luč in Solčave so še vedno nedostopne.

Ministrica sedi za mizo in posluša kmete.

Ministrica Irena Šinko. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Povodenj, ki je Slovenijo prizadela, je na območju Zgornje Savinjske doline prizadela približno 180 kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka.

Na kriznem sestanku so predstavniki kmetov in Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije ministrici Ireni Šinko predstavili izzive, s katerimi se soočajo. Predstavniki kmetov so poudarili, da trenutno težav s krmo nimajo, bo pa potrebno to težavo reševati v prihodnjih mesecih. Prav tako bo potrebno urgentno vzpostaviti lesene hleve za živino, ki se sedaj pasejo na planinah. Ministrica je poudarila, da je pripravljena pomagati, poleg tega je izpostavila, da je pomoč obljubljena tudi s strani številnih držav. »Ministrstvo je podalo pobudo na Ministrstvo za obrambo  za oceno škode v kmetijstvu. Državna komisija za oceno škode v kmetijstvu je že izpeljala prvi sestanek.«

Ministrstvo bo kmetijam pomagalo tudi na drugačne načine: »Kmetijam bomo pomagali tudi preko razpisa za kmetijsko mehanizacijo na območju z omejenimi dejavniki (OMD) v katerega spadajo tudi prizadete kmetije. Izpeljan bo v mesecu septembru. Polega tega bomo pripravili razpis iz sredstev, ki so ostala iz preteklega programskega obdobja. Pomoč bo urejena tudi preko novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.« Ministrica je prisotne seznanila tudi z novelo Zakona o odpravi posledic naravni nesreč v delu, ki se nanaša na področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter dodala je, da bo pristojne ministre obvestila o plazovih in ostalih težavah, ki pretijo kmetijam in spadajo pod druge resorje. Izpostavila je tudi, da bo Upravo za zaščito in reševanje prosila za uporabo gradbene mehanizacije po zaključku del na primarni infrastrukturi. Prisotni so izpostavili tudi pomen vzpostavitve pisarne, ki bi kmetom posredovala vse relevantne informacije na enem mestu. Ministrica se je zavzela, da bo pobudo posredovala pristojnim ministrom.

Dogovorili so se, da bo območna enota Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pripravila podatke o poškodovanih kmetijah, ki jih bo posredovala Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Te podatke bo ministrstvo potrebovalo za zaprosilo pomoči iz evropskega sklada za kmetijske rezerve in solidarnostnega sklada.