Skoči do osrednje vsebine

Začasni ukrepi v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

6. avgusta 2023 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023.

Odlok omogoča prilagoditve v upravnih zadevah, saj je zaradi poplav ponekod onemogočen dostop strank do organov in njihovo delovanje.

V nadaljevanju na kratko povzemamo nekatere ključne ukrepe, ki se nanašajo na izvajalce sevalnih dejavnosti:

  • pisne vloge se lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način;
  • stranka lahko zaprosi Upravo za jedrsko varnost, da ji podaljša rok za izpolnitev materialne obveznosti, če zaradi poplav ali njihovih posledic obveznosti ne more izpolniti v roku določenim z upravnim aktom;
  • tek procesnih rokov se začasno za sedem dni prekinja.

Uprava za jedrsko varnost deluje normalno in rešujemo vse vaše zahtevke, poslane po elektronski ali redni pošti.

S spremljanjem situacije na terenu se bodo ukrepi po potrebi spreminjali, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Želja Uprave za jedrsko varnost je, da bi uskladitev stanja na terenu z zakonskimi zahtevami izvedli čim hitreje, da pri tem ne bi ogrozili ekonomskih interesov gospodarskih subjektov in bi hkrati zagotovili sevalno varnost prebivalcev in delavcev. Zato smo vam pri morebitnih nejasnostih vedno pripravljeni pomagati.