Skoči do osrednje vsebine

Varnost pri čiščenju po poplavah

Obsežne poplave, ki so prizadele našo državo, so za seboj pustile nepredstavljivo škodo. V tem težkem trenutku smo priča izjemnemu pogumu in solidarnosti, saj številni prostovoljci iz vse Slovenije stopajo skupaj, da bi pomagali čistiti posledice poplav. Vendar pa je v tem času izredno pomembno, da pazimo tudi svojo lastno varnost in zdravje.

Pri Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, Inšpekciji nadzora varnosti in zdravja pri delu želimo izpostaviti nekaj ključnih točk, ki nam bodo pomagale ostati varni in zdravi med čiščenjem po poplavah:

Varno dvigovanje težkih bremen in nevarnost prevrnitve ali porušitve

Pri premikanju ostankov in čiščenju poudarjamo pomembnost pravilnega dvigovanja. Pravilna tehnika dvigovanja je ključnega pomena za preprečevanje kostno mišičnih obolenj. Če je možno pri premikanju bremen vedno uporabljate pripomočke za dviganje ali prenašanje. V primeru ročnega premeščanja bremen se je potrebno postaviti blizu bremena, ki se ga dviguje z nogami v širini ramen. Pred dvigovanjem napnite trebušne mišice za zaščito hrbta in za dvigovanje uporabite moč nog. Ne dvigujte s hrbtom, dvigovanje pa naj bo enakomerno. Pri premikanju bremena obračajte celotno telo in ne samo pasu. Če je predmet pretežak ali prevelik, prosite za pomoč in uporabite pripomočke za dvigovanje. Bodite pozorni na stabilnost bremen. Ne zadržujte se ob nestabilnih bremenih ali porušenih zgradbah.

Uporaba osebne varovalne opreme za varovanje glave, rok, nog in telesa glede na razmere na terenu

Pri delu uporabljajte vso osebno varovalno opremo, ki je glede na situacijo potrebna za zaščito telesa pred mehanskimi, biološkimi ali kemičnimi nevarnostmi (zaščitne rokavice, zaščitne čevlje, škornji, kombinezoni, zaščitne čelade, in podobno)

Padci z višine in zdrsi na nižji nivo ter delo v globini

Pri delu na višini je potrebno zagotoviti zavarovanje pred padci z višine z uporabo kolektivnih varnostnih ukrepov (ograje) ali uporabo osebne varovalne opreme za varovanje pred padci z višine (varnostni pas). Pri delu v globini ali izkopih je potrebno upoštevati ukrepe za varovanje pred porušitvijo brežin – izkopov. V globino ali z višine ne skačite. Za dostope na višino ali v globino uporabite ustrezne lestve.

Previdnost zaradi elektrike 

V mokrih okoljih obstaja večja nevarnost stika z električno napetostjo. Ne dotikajte se poškodovanih električnih vodnikov, prostih električnih vodnikov ali električnih inštalacij. Električne napeljave in naprave uporabljajte zelo previdno. Pred vstopom v mokro okolje se prepričajte, da ne obstaja nevarnost neposrednega ali posrednega stika z električno napetostjo.

Uporaba delovne opreme in mehanizacije

Pri uporabi delovne opreme, kot so žage in druga ročna orodja, bodite izjemno previdni. Upoštevajte navodila za varno uporabo in delo ter uporabljajte predpisano osebno varovalno opremo. Delovno opremo pred uporabo preglejte. Ne zadržujte se v nevarnem območju mehanizacije.

Izogibanje neposrednemu stiku z vodo in razkuževanje rok

Voda po poplavah je lahko onesnažena s fekalno vodo, zato je higiena ključnega pomena. Če je le mogoče, se izogibajte neposrednemu stiku z vodo, še posebej v primerih, ko je voda onesnažena. Pri delu uporabljajte osebno varovalno opremo, kot so zaščitne rokavice, gumijasti škornji ter drugo. Redno si umivajte in razkužujte roke, še posebej pred uživanjem hrane ali dotikanjem obraza.

Redni odmori in hidracija

Delo po poplavah je precej fizično naporno. Redno si privoščite odmore in poskrbite za hidracijo, da ohranite svojo energijo in koncentracijo.

Pri delu upoštevajte navodila vodij del oziroma organizatorjev dela

V tem težkem času je skrb za varnost in zdravje ključnega pomena. Vaša pomoč pri obnovi in čiščenju je neprecenljiva, vendar vas hkrati spodbujamo, da upoštevate zgornje nasvete ter sprejmete vse potrebne ukrepe za preprečevanje poškodb in zdravstvenih težav. Hvala vam za vašo nesebično pomoč in solidarnost. Skupaj bomo premagali to krizo in ponovno zgradili naše domove in skupnosti.

Katja Čoh-Kragolnik, vršilka dolžnosti glavne inšpektorice je prostovoljce pozvala: »Priča smo izjemni enotnosti in solidarnosti Slovencev, ki nesebično pomagajo prizadetim ob poplavah. Skupaj se borimo, da bi obnovili naše domove in skupnosti. Vsi, ki ste vključeni v čiščenje posledic poplav, vedite, da je varnost in zdravje pri delu naša prednostna naloga. Varno dvigovanje težkih bremen, previdnost zaradi elektrike, izogibanje stiku z vodo itd. je ključnega pomena. Prosimo, dosledno upoštevajte nasvete in navodila, ki smo jih podali, da boste lahko učinkovito sodelovali pri obnovi brez ogrožanja svojega zdravja. Zavedamo se, da so razmere zahtevne, vendar vas pozivam, da ne tvegate svojega zdravja. S skupnimi močmi bomo premagali to krizo. Hvala vam za vašo nesebično pomoč in predanost.«