Skoči do osrednje vsebine

Poslanica Urada za mladino ob mednarodnem dnevu mladih

Ob praznovanju mednarodnega dneva mladih, ki ga vsako leto obeležujemo 12. avgusta, se letos po predlogu Združenih narodov osredotočamo na eno izmed najpomembnejših tem današnjega časa, to so zelene veščine in mladi.

Danes se vsi ljudje na Zemlji tako ali drugače soočamo s številnimi okolijskimi izzivi, zato je ključnega pomena, da se zavedamo svoje odgovornosti do planeta in aktivno prispevamo k trajnostnemu razvoju. Mladinske organizacije imajo pri spodbujanju in razvijanju zelenih veščin med mladimi izjemno pomembno vlogo.

Pri tem delovanju so mladinske organizacije, ki se povezujejo v mladinskem sektorju Slovenije, idealen prostor, kjer lahko mladi pridobijo in razvijajo zelene spretnosti. Mladinski delavci/-ke ponujajo številne priložnosti za učenje, usposabljanje in izmenjavo izkušenj na področju okolijskega aktivizma, trajnostnega razvoja, varstva narave in podobno. Skozi različne projekte, kampanje, delavnice in prostovoljsko delo lahko mladi pridobijo konkretne izkušnje, ki jim omogočajo, da postanejo zagovorniki zelenega načina življenja in tudi pridobijo nove bivanjske navade, ki so bolj okolju prijazne.

Mladinske organizacije mlade spodbujajo k ozaveščanju o pomenu ohranjanja okolja, vzgajajo mlade za trajnostno delovanje in jih opolnomočijo, da postanejo akterji pozitivnih sprememb, kar se je v Sloveniji v praksi že večkrat izkazalo. Mladi pridobivajo znotraj mladinskih organizacij ključne kompetence, ki jih potrebujejo za oblikovanje bolj zelenega in trajnostnega odnosa do narave in družbe. Poleg naštetega mladinske organizacije spodbujajo tudi mednarodno sodelovanje in izmenjavo idej. S povezovanjem z drugimi sorodnimi organizacijami in z izmenjavami po Evropi in svetu lahko mladi spoznavajo primere dobrih praks, se učijo od drugih kultur in skupaj iščejo inovativne rešitve za globalne okolijske spremembe.

Mladi so s svojimi civilno družbenimi pobudami že večkrat dokazali, da so za zeleno prihodnost našega sveta, in da je njihova vloga pri oblikovanju zelenega in trajnostnega jutrišnjega dne bolj pomembna, kot se zdi na prvi pogled. Energija, ustvarjalnost in inovativnost mladih morajo zato postati gonilo sprememb. Odločevalci in družba v celoti bi morali priznati in prepoznati, da imajo prav mladi moč presegati okostenele vzorce obnašanja ter  tradicionalne pristope, zato bi morali biti vsem za vzgled in navdih. Mladi so sposobni samodejno ustvarjati nove zelene rešitve, ki smiselno povezujejo tehnološki napredek družbe in varstvo okolja.

»Ob mednarodnem dnevu mladih bi želela opozoriti, da se mladi bistveno bolj kot druge socialne skupine zavedajo, da so zelene veščine ključne za našo prihodnost. Zato je pomembno, da jim damo  moč in veljavo, da postanejo še pomembnejša gonilna sila v boju proti podnebnim spremembam in ohranjanju našega planeta. Ob tem se jim dodatno ponujajo tudi številne priložnosti, da se pridružijo mladinskim organizacijam in preko njih uresničujejo svoje zamisli glede pozitivnih sprememb za trajnostno prihodnost. Veščine mladih imajo moč, ki lahko spremeni svet v bolj zelen,« je ob mednarodnem dnevu mladih dejala vršilka dolžnosti direktorice Urada za mladino mag. Tina Kosi.