Skoči do osrednje vsebine

Oprostitev upravnih taks na področju trošarin

Taksa za dokumente, ki so v skladu sklepom oproščeni plačila, se po uradni dolžnosti vrne taksnemu zavezancu.

Vlada Republike Slovenije je sprejela  Sklep o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023.

S sklepom se dopolnjuje obseg oprostitev plačila upravnih taks, ki jih že določa Zakon o upravnih taksah. V sklepu je  poleg drugih oprostitev navedena oprostitev plačila upravne takse iz  Tarifne številka 44 iz Zakona o upravnih taksah in sicer za dokumente o spremembi, dopolnitvi ali nadomestitvi dovoljenja za trošarinsko skladišče, dovoljenja za davčno skladišče, dovoljenja za oproščenega uporabnika, dovoljenja za davčnega zastopnika in dovoljenja za pooblaščenega uvoznika, če je sprememba, dopolnitev ali nadomestitev potrebna zaradi poplave.

Taksa za dokumente, ki so v skladu sklepom oproščeni plačila, se po uradni dolžnosti vrne taksnemu zavezancu, če je bila plačana v obdobju med 4. avgustom 2023 in začetkom veljave tega sklepa. 

Sklep začne veljati 11. avgusta 2023.