Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 121. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na današnji 121. dopisni seji obravnavala in sprejela 2 točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Razrešitev vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Vlada je razrešila vršilca dolžnosti (v.d.) generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Janeza Posedija.

Dr. Janez Posedi je bil z odločbo Vlade RS s 1. junijem. 2023 imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja UVHVVR, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 30. novembra 2023.

Dr. Janez Posedi je 28. junijem 2023 predlagal sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih se generalni direktor z odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša.

Imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Vlada je izdala odločbo, s katero se Vida Znoj s 16. avgustom 2023 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja UVHVVR, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 15. februarja 2024.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tako predlagala Vladi, da za vršilko dolžnosti generalnega direktorja UVHVVR s 16. avgustom 2023 imenuje Vido Znoj in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja.

Vida Znoj je doktorica veterinarske medicine in od 2013 zaposlena na UVHVVR, trenutno kot vodja Sektorja za hrano in krmo. Kandidatka ima bogate delovne izkušnje in kompetence na področjih, ki so v pristojnosti UVHVVR.