Skoči do osrednje vsebine

Prepoved neupravičenega geografskega blokiranja pri spletnem poslovanju

Decembra 2018 je začela veljati Uredba (EU) 2018/302, ki se nanaša na prepoved nesorazmernega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu Evropske unije glede na državljanstvo, kraj bivališča ali sedež strank.

Njen namen je olajšati svobodno pretakanje blaga in storitev med državami članicami Evropske unije (v nadaljevanju: država članica) in odpraviti ovire, s katerimi so se stranke soočale pri dostopu do digitalnih vsebin, spletnih storitev, nakupovanju ali prodaji izdelkov in storitev na spletu prek meja znotraj Evropske unije. Določba velja tudi za slovenska podjetja, ki morajo vse stranke, ki prihajajo iz drugih držav članic ter blago in storitve pridobivajo le za končno uporabo, v enakih situacijah obravnavati enako kot slovenske, ne glede na njihovo državljanstvo, kraj prebivališča ali kraj sedeža.

Navedeno pomeni, da podjetja in spletne platforme ne smejo omejevati dostopa do svojih storitev, blaga ali vsebin glede na sedež, državo bivanja ali državljanstvo strank v Evropski uniji. Prepoved neupravičenega geografskega blokiranja se nanaša na nediskriminacijo pri dostopanju do spletnih vmesnikov, blaga in storitev ter nediskriminacijo povezano z izvajanjem plačil.

Uredba skuša preprečiti prakse podjetij kot so:

  • zavrnitev naročila strankam iz druge države članice,
  • onemogočanje nakupa z debetno ali kreditno kartico, izdano v določeni državi članici,
  • omejevanje dostopa do vsebin (npr. videoposnetkov, glasbe) ali vstopnic za prireditve glede na državo članico, v kateri se stranka nahaja.

Podjetja na noben način, niti s tehnološkimi ukrepi, ne smejo blokirati ali omejevati dostopa do svojega spletnega vmesnika iz razlogov, povezanih z državljanstvom, krajem prebivališča ali krajem sedeža stranke. Preusmerjanje na drugačno različico spletnega vmesnika, na primer po jeziku, postavitvi in podobno, pa je dopustna le ob izrecnem soglasju stranke ter dejstvu, da stranki prvotni spletni vmesnik ostane enostavno dostopen. Prepovedana je tudi uporaba drugačnih splošnih pogojev za dostop do blaga ali storitev. Podjetje s sedežem v državi članici mora strankam ne glede na državljanstvo in kraj prebivališča oziroma sedež omogočiti nakup preko svoje spletne trgovine v skladu s pogoji te spletne trgovine. Če pri nakupih preko spletne strani podjetje omogoča dostavo le znotraj države, kjer ima sedež, lahko stranka opravi nakup z dostavo le na naslov v tej državi. V takem primeru podjetje naročenega ni dolžno dostaviti v državo, kjer se stranka nahaja.

Uredba se sicer osredotoča na preprečevanje geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu Evropske unije, prinaša pa tudi številne prednosti za potrošnike in podjetja. Potrošniki tako lahko prosto dostopajo do digitalnih vsebin, zagotovljena jim je enaka obravnava ne glede na njihovo lokacijo v Evropski uniji, lažje čezmejno spletno nakupujejo in imajo večjo zaščito svojih pravic. Večja pa je tudi konkurenca med podjetji, kar spodbuja inovacije, potrošnikom pa zagotavlja večjo izbiro izdelkov ter nižje cene. Kljub vsemu pa stranke pozivamo k previdnosti pri spletnem nakupovanju.

Več informacij v zvezi z zahtevami uredbe si lahko preberete v novici Evropske Komisije o prepovedi nesorazmernega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu Evropske unije glede na državljanstvo, kraj bivališča ali sedež strank (v angleščini) oziroma v gradivu Vprašanja in odgovori o uredbi o geografskem blokiranju v okviru e-trgovanja (pdf, 655 KB).