Skoči do osrednje vsebine

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

S 6. avgustom 2023 je stopil v veljavo Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023.

Šesti člen Odloka določa, da se za sedem dni podaljšajo vsi procesni roki (na primer za vložitev pritožbe, dopolnitev zadeve in podobno). Izjema so zadeve, ki se štejejo kot nujne, v skladu s 306.a členom Zakona o splošnem upravnem postopku.

Poleg tega, 7. člen vladnega Odloka omogoča podaljšanje roka za izpolnitev materialne obveznosti določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more izpolniti pravočasno. Ta rok se podaljša s sklepom, ki ga izda Inšpektorat Republike Slovenije za delo na zahtevo stranke, razen v nujnih zadevah po petem odstavku 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

Inšpektorat Republike Slovenije za delo lahko za največ dva meseca podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je zaradi razlogov, ki so nastali na strani stranke ali organa in so povezani s poplavami, ni mogoče izdati ali vročiti v zakonitem roku.

Več informacij o Odloku o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav