Skoči do osrednje vsebine

Trinajsto zasedanje odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij

V New Yorku je od 31. julija do 4. avgusta 2023 potekalo 13. redno zasedanje odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management - UN GGIM), ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov - OZN.

Zasedanja se je udeležilo 412 udeležencev, in sicer 277 delegatov iz 79 držav članic OZN ter 135 predstavnikov opazovalcev, kamor sodijo agencije, ki delujejo v okviru OZN, ter predstavniki številnih mednarodnih organizacij, predstavniki zasebnega in akademskega sektorja. Na spletni strani UN GGIM je objavljen seznam vseh udeležencev zasedanja (v angleščini).

Dvorana med nagovorom namestnika generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov

Dvorana med nagovorom namestnika generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov | Avtor: Geodetska uprava

Udeležence zasedanja je v uvodu nagovoril namestnik generalnega sekretarja OZN, zadolžen za ekonomske in socialne zadeve, gospod Li Junhua. Izpostavil je velik pomen dosedanjega delovanja UN GGIM. Kot dokaz uspešnega dela UN GGIM v preteklih letih je omenil odprtje dveh UN centrov odličnosti v Bonnu in Dejingu in napovedal tretjega v Rijadu. Prav tako je izpostavil nedavno zaključene aktivnosti na integraciji področja hidrografskih in pomorskih podatkov v skupen okvir za prostorske informacije (angleško Integrated Geospatial Information Framework - IGIF) ter rezultate podskupine za pravni in politični okvir. Objavljen je celoten nagovor gospoda Li Junhua (v angleščini).

Dvorana med zasedanjem odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij

Dvorana med zasedanjem odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij | Avtor: Geodetska uprava

Udeleženci plenarnega zasedanja so obravnavali 19 točk dnevnega reda (v angleščini).

Vsa obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij (v angleščini). Izmed številnih obravnavanih točk velja opozoriti na nekatera gradiva, ki so bila pripravljena pred samim zasedanjem, kot rezultat dela številnih delovnih skupin in petih regionalnih odborov UN GGIM. Sekretariat UN GGIM je pripravil poročilo (v angleščini), v katerem je opisal prizadevanja za nadaljevanje aktivnosti pri opredeljevanju tako imenovane geoprostorske krajine (angleško Geospatial information ecosystem). Predstavljena je bila pobuda Mehike, da oktobra 2024 gosti Visoki Forum o podatkih (angleško High-Level Data Forum - HLDF) in pobuda Savdske Arabije, da vzpostavi center odličnosti v Riadu. Vseh pet regionalnih odborov je pripravilo skupno poročilo o svojem delu v preteklem letu (v angleščini). Obravnavano in potrjeno je bilo tudi poročilo o delu skupine za integriran geoinformacijski okvir (angleško High-Level Group of the Integrated Geospatial Information Framework - HLG-IGIF) (v angleščini), ki vsebuje tudi priporočila za nadaljnje delo na področju oblikovanja akcijskih načrtov na ravni države.

Generalni direktor Geodetske uprave kot predstavnik Slovenije na zasedanju odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij

Generalni direktor Geodetske uprave kot predstavnik Slovenije na zasedanju odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij | Avtor: Geodetska uprava

Poleg plenarnega dela zasedanja je bilo ob robu zasedanja organiziranih še 28 spremljevalnih sestankov in srečanj. Izveden je bil sestanek izvršilnega odbora UN GGIM Evropa, sestanek razširjenega odbora UNGGIM na globalni ravni in še vrsta posvetov, ki so opisani v agendi zasedanja (v angleščini).

V zaključnem delu zasedanja so bili oblikovani tudi sklepi in zaključki, ki so v obliki osnutka prvega (v angleščini) in drugega (v angleščini) dela poročila dostopni na spletni strani UN GGIM.