Skoči do osrednje vsebine

Priprava vloge za pomoč Solidarnostnega sklada Evropske unije

Od sobote naprej na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) izvajamo vse ukrepe, da bomo pripravili in v rokih oddali vlogo za nepovratno pomoč Solidarnostnega sklada Evropske unije (EU) po uničujočih poplavah.

Vlogo bomo čim prej, najpozneje pa v 12 tednih od nastanka prve škode (to pomeni v roku, ki ga določa EU uredba), uradno posredovali Evropski komisiji. Izkoristili bomo vse možnosti, ki jih imamo, vključno s predplačilom sredstev iz tega sklada. 

Že danes je jasno, da bo škoda, ki so jo povzročili poplave in plazovi tako visoka, da bo Slovenija upravičena do pomoči Solidarnostnega sklada EU. Za kolikšno pomoč bomo zaprosili in koliko je bomo dobili, pa je odvisno od ocene škode in predvidenih ukrepov za sanacijo škode. Zato je o konkretnih številkah preuranjeno govoriti. 

Nujni ukrepi, ki jih je mogoče financirati iz Solidarnostnega sklada EU so:

  • takojšnja usposobitev infrastrukture in objektov na področju energetike, pitne vode, odpadnih voda, telekomunikacij, prometa, zdravja in izobraževanja;
  • zagotovitev začasne nastanitve in financiranja reševalnih služb, da se zadovoljijo potrebe prizadetega prebivalstva;
  • takojšnja zagotovitev preventivne infrastrukture in zaščita spomenikov kulturne dediščine;
  • urejanje prizadetih območij, vključno z naravnimi predeli; 
  • hitra pomoč in zdravstvena oskrba prebivalstva, ki so ga prizadele izredne razmere večjih razsežnosti na področju javnega zdravja, in zaščita prebivalstva pred tveganjem, ki bi mu lahko bili izpostavljeni.

Prerazporeditev kohezijskih sredstev 

Skladno s sklepom vlade, sprejetim v soboto, 5. avgusta 2023, smo vsa ministrstva zaprosili, da nam posredujejo podatke o morebitnih ostankih evropskih kohezijskih sredstev programskega obdobja 2014 - 2020 in o morebitnih projektih, ki so v izvajanju in jih zaradi posledic poplav ne bo možno dokončati. Po prejetih podatkih resorjev bomo vladi predlagali najboljšo pot do razpoložljivih kohezijskih sredstev.  

Na MKRR smo tudi v stiku z Evropsko komisijo v zvezi z možnostmi porabe oziroma prerazporeditve razpoložljivih sredstev. Kot je znano, se programsko obdobje 2014 - 2020 s koncem letošnjega leta zaključuje. Rok za upravičenost izdatkov programskega obdobja 2014–2020 je 31. december 2023.

Preučili pa bomo tudi možnost spremembe Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, ki smo ga letos začeli izvajati.