Skoči do osrednje vsebine

Prioritetna naloga ministrstva bo obnova gospodarstva in delovnih mest

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je danes potekal sestanek s predstavniki gospodarstva, Civilne zaščite Republike Slovenije in pristojnih ministrstev. Škoda za gospodarstvo zaradi poplav bo zelo velika, za podajanje konkretnih številčnih ocen pa je v tem trenutku še prezgodaj. Ministrstvo je skupaj z deležniki pripravilo nabor možnih ukrepov za obnovo slovenskega gospodarstva.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport že vse od petka pozorno spremlja stanje v gospodarskih družbah in je takoj vzpostavilo stik z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS), Trgovinsko zbornico Slovenije in Turistično gostinsko zbornico Slovenije. Zaradi poročanj zbornic o obsežni materialni škodi, tako na materialu kot opremi, in onemogočenem ponovnem zagonu proizvodnje, je danes potekal operativni sestanek z omenjenimi predstavniki gospodarstva, Civilne zaščite Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Gospodarstvu bo na voljo hitra in učinkovita pomoč

Na ministrstvu stremimo k čimprejšnji izvedbi obnove in povrnitvi škode upravičencem iz gospodarstva, da se bo lahko poslovanje podjetij čimprej normaliziralo in se bodo ohranila delovna mesta.

Minister Matjaž Han je po zaključku sestanka poudaril: »Pomembno je, da hitro sprejmemo konkretne ukrepe, zato sem vesel, da je bil danes na sestanku tudi minister za delo Luka Mesec. V tem trenutku je res pomembno, da poslušamo gospodarstvenike. Mislim, da smo se danes zelo dobro, vsaj v osnovi dogovorili, kaj lahko takoj naredimo že v tem in naslednjem tednu.«

Po sestanku z vsemi predstavniki gospodarstva in pristojnimi ministrstvi bo ministrstvo oblikovalo konkretne rešitve.

Trenutno sta najpomembnejša cilja ohranitev delovnih mest in sprejem ukrepov za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Kot je poudaril minister Han: »Ukrepi bodo šli predvsem v smeri ohranjanja zaposlitev preko mehanizma čakanja na delo. Ukrep, ki je ta hip zelo pomemben za gospodarstvo, je zagotavljanje likvidnosti. Dogovorili smo se tudi to, na kakšen način ga lahko izpeljemo. Prav tako smo se pogovarjali, na kakšen način bi lahko sofinancirali in subvencionirali gospodarstvo. Te ukrepe bo morala potrditi Vlada RS nato pa jih bomo takoj posredovali v obravnavo v Državni zbor. V tem trenutku točno vemo, kaj bomo v vsaki fazi naredili.« Ob tem je napovedal, da ko bosta ta dva najpomembnejša ukrepa realizirana, bodo sledili še naslednji ukrepi. 

Član GZS in direktor podjetja BSH Nazarje Boštjan Gorjup je v imenu gospodarstva glede ukrepov povedal: »Danes smo dobili obljubljeno tisto, po kar smo resnično prišli,« in dodal »zavedamo se, da vse ne bo šlo čez noč, želimo pa si čim prej vzpostaviti poslovanje, da bodo ljudje dobivali plače.«

To pa je vsekakor cilj tudi gospodarskega ministrstva. Prvi ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest s subvencioniranjem čakanja na delo v podjetjih s prizadetih območij ali njihovih dobaviteljih. Ta ukrep že pripravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z interventno zakonodajo in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč bodo uveljavljeni ukrepi za hitro financiranje likvidnosti podjetij preko Slovenskega podjetniškega sklada in SID Banke, ministrstvo pa že pripravlja tudi ukrep povračila nastale škode na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka v višini vsaj 60 odstotkov upravičenih stroškov, da bo prizadetim podjetjem čim hitreje izplačana tudi pomoč.

Po prvih ocenah škoda v gospodarstvu velika

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Turistično gostinska zbornica Slovenije poročajo o ogromni škodi na materialu in opremi. V tem trenutku potrebujejo gospodarski subjekti na prizadetih območjih predvsem pomoč gradbenih strojev za odstranjevanje posledic poplav. Po umiritvi razmer bodo potrebovali ukrepe, s katerimi bodo lahko omilili posledice poplav. Poleg neposredne škode v podjetjih bo dodatne težave pri poslovanju in logistiki povzročila uničena cestna infrastruktura.

Gospodarska zbornica Slovenije je ministrstvo obvestila, da je vzpostavila model poročanja o škodi in, da so navezali stik s prizadetimi podjetji, vendar jih večina rešuje podjetja pred še večjo škodo in se zato mnogi še niso odzvali na vprašanja o višini škode, nekateri pa zaradi izpada elektrike, neprevoznih cest in porušenih mostov sploh nimajo dostopa do lokacij podjetij. Podjetja so v zelo različnih situacijah (poplavljeni prostori, razmočena oprema, uničeni stroji), za oceno škode pa je po ocenah GZS še preuranjeno. Podjetja opozarjajo, da je najnujnejše, da se čim prej vzpostavijo prometne povezave, pontonski mostovi in podobno.

Obrtna zbornica Slovenije poroča, da je stanje najhujše v Ravnah na Koroškem, Črni na Koroškem, Slovenj Gradcu, Kamniku, Mozirju, Celju, Laškem, Škofji Loki, kjer je prizadetih približno 3000 do 3500 majhnih in srednje velikih podjetij.

Trgovinska zbornica Slovenije poroča, da so zaradi različnih razlogov (poplavljenost trgovinskih objektov, skladišč, poplava cest in onemogočena logistika, izpadi električne energije in nezmožnost prihoda zaposlenih na delo) izven obratovanja 4 večji trgovski objekti, 60 srednjih objektov in 90 manjših objektov. Škodo na objektih še ocenjujejo, bo pa ta zajemala tudi uničeno blago, ki ne bo več primerno za prodajo.

Turistično gostinska zbornica Slovenije še ni uspela pridobiti grobe ocene škode, poudarjajo pa, da se v turistično zelo intenzivnem delu države izgublja najboljši del sezone. Ocenjujejo, da bo poslovna škoda izjemna, saj slovenski turizem avgusta praviloma ustvari približno 500 milijonov evrov prihodkov. Izpad bo velik zaradi evakuacij in predčasnih odhodov gostov, odpovedi že potrjenih rezervacij v naslednjih dneh, uničene infrastrukture ali otežene dostopnosti in izpada prihoda novih gostov v prihodnjih tednih.

Škoda je nastala tudi na športni infrastrukturi, za popravilo katere bo prav tako treba načrtovati ustrezne ukrepe.

Slovensko gospodarstvo enotno ponudilo svojo pomoč na prizadetih območjih

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa se želi ob tej priložnosti še zahvaliti vsem podjetjem, hotelirjem, gostincem in drugim organizacijam in posameznikom, ki so v teh dneh brezplačno ponudili prizadetim stroje, opremo in storitve, namestitve ali prehrane za reševalne ekipe.

Ministrstvo je namreč zaradi perečega stanja takoj v petek zjutraj vzpostavilo stik s poveljnikom Civilne zaščite in mu na podlagi informacij o pomanjkanju opreme za odstranjevanje posledic poplav, s pomočjo GZS in OZS, posredovalo podatke o podjetjih, ki razpolagajo z ustrezno mehanizacijo in so pripravljena priskočiti na pomoč pri intervencijah in omejevanju škode zaradi obsežnih poplav. V pripravljenosti je tudi Zavod za blagovne rezerve, ki bo v primeru, če bo za to podan ustrezen predlog, sprostil blago iz blagovnih rezerv. Mnogi hotelirji so ponudili svoje namestitvene kapacitete, ki jih je Civilna zaščita vključila v sistem zagotavljanja začasnih namestitev tam, kjer so se pokazale potrebe. 

Trgovinska zbornica Slovenije si prizadeva za čimprejšnjo vzpostavitev nemotene oskrbe prebivalstva. V času intervencije po poplavah bodo na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč trgovine z živili, tehničnim blagom ali otroško opremo lahko odprte tudi ob nedeljah in praznikih. Dopuščeno je tudi podaljšanje časa odprtja med tednom, ki pa ga bodo trgovine določile same.