Skoči do osrednje vsebine

Podatki o cenah kmetijskih pridelkov - poročanje

Z današnjim dnem je omogočen vnos podatkov o cenah kmetijskih pridelkov v aplikacijo.

S 1. avgustom 2023 omogočen vnos podatkov o cenah na podlagi Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov, ki je bila 7. julija 2023 dopolnjena z Odredbo o spremembi Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 74/23). Rok za oddajo prvega poročila za obdobje julij 2023 je 22. avgust 2023, priporočamo, da zavezanci poročilo oddajo čimprej.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja