Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta prepoved za formaldehid in sproščevalce formaldehida

V Uradnem listu EU je bila dne 17. julija 2023 objavljena nova Uredba komisije (EU) 2023/1464 z dne 14. julija 2023 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede formaldehida in sproščevalcev formaldehida.

Uredba bo stopila v veljavo dvajseti dan po objavi v Uradnem listu EU in je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Prilogo XVII Uredbe je dodan nov vnos št. 77, kjer je navedena vsebina prepovedi oziroma omejitve.

Omejitev je posebej relevantna za proizvajalce lesnih plošč, kjer se uporabljajo smole na osnovi formaldehida. Te smole se uporabljajo tudi pri proizvodnji drugih lesnih izdelkov, kot so pohištvo in talne obloge, ter za tapete, pene, dele cestnih vozil in zrakoplovov, tekstilne in usnjene izdelke.

Uredba določa dve prehodni obdobji:

  • za izdelke: 6. avgust 2026;
  • za cestna vozila: 6. avgust 2027.

Po teh dveh datumih je potrebno zagotoviti skladnost v izdelkih ter  v cestnih vozilih z določili te Uredbe.

Na spletni strani Eur-Lex najdete konkretno vsebino omejitve za formaldehid in sproščevalce formaldehida.