Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta je uredba o skupnih določbah za ne-IAKS intervencije strateškega načrta

Vlada RS je 13. julija 2023 sprejela Uredbo o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, ureja skupne določbe za intervencije in podintervencije. Posamezni predpisi, ki bodo urejali izvajanje intervencij ali podintervencij, bodo nato podrobneje uredili vsebino intervencij oziroma podintervencij, zlasti: predmet podpore, upravičenca, upravičene in neupravičene stroške, stopnje intenzivnosti pomoči, pogoje, obveznosti in upravne sankcije.

S sprejetjem uredbe se poenotijo skupna določila med različnimi intervencijami in podintervencijami in razbremenijo posamezni področni predpisi. Slednji se bodo lahko osredotočali izključno na specifično vsebino, vse ostalo, kar je skupno in splošno, pa je za vse urejeno v tej uredbi.

Uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027