Skoči do osrednje vsebine

Odprt razpis za tematska partnerstva Urbane agende za EU

Evropska komisija je objavila razpisa za vzpostavitev dveh novih tematskih partnerstev Urbane Agende za EU, in sicer Hrana in Mesta enakosti. Rok za prijavo na razpisa je 29. september 2023.

Urbana agenda za EU) naslavlja izzive mest z vzpostavitvijo partnerstev med mesti, Evropsko komisijo, drugimi institucijami in organi EU, nacionalnimi vladami in drugimi deležniki, kot so nevladne organizacije. Na spletni strani Urbane agende najdete več informacij o tem programu (v angleščini).

Partnerstvo »Mesta enakosti« se bo osredotočilo na vprašanje enakopravnosti za vse skupine prebivalstva, na pojav diskriminacije v mestih. Cilj partnerstva je pripomoči k ustvarjanju okolij za enakost v naših mestih. Na spletni strani Urbane agende najdete več informacij o razpisu Partnerstvo »Mesta enakosti (v angleščini).  

Cilj projekta Hrana bo obravnavati teme, kot so agroekologija, prehranska pravičnost, dostop do zemljišč in upravljanje javnih zemljišč; s ciljem prispevati k razvoju bolj trajnostnih in pravičnih prehranskih sistemov. Na spletni strani Urbane agende najdete več informacij o razpisu Cilj projekta »Hrana (v angleščini).

Kot partnerji se na razpis lahko javijo mesta, združenja mest in reprezentativne organizacije, organi držav članic, EU institucije, ter nevladne organizacije in deležniki EU, ki delujejo na obeh tematskih področjih.  Del razpisne dokumentacije je referenčni dokument »background paper«, v katerem so navedene informacije o upravičenih prijaviteljih, o postopku izbora ter merila za izbor. Dokument vsebuje še opise tem, na katere se bodo partnerstva osredotočala.

Dodatne informacije o Urbani Agendi za EU, obstoječih in že zaključenih tematskih partnerstvih in o aktualnem razpisu za tematska partnerstva so na voljo na spletnih straneh Urbane agende (v angleščini)