Skoči do osrednje vsebine

Začela je veljati novela zakona o nadzoru državne meje

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje se s ciljem enake obravnave lastnikov zemljišč, ki jim je bila otežena raba zemljišča zaradi postavljene ograje, določa pravna podlaga za izplačilo odškodnine tudi lastnikom, kjer postopki za ustanovitev služnosti v javno korist še niso zaključeni in zato služnost v javno korist še ni bila ustanovljena.

Prav tako se z zakonom vzpostavlja pravna podlaga za vodenje evidence izvedenih mejnih kontrol potnikov, v kateri je določen obseg obdelave in hrambe osebnih podatkov (kljub vstopu Hrvaške v schengen se še vedno ohranjajo trije mejni prehodi za zračni promet in dva morska mejna prehoda), in določneje ureja obseg evidence izvajanja izravnalnih ukrepov, vključno s skrajšanjem roka hrambe podatkov iz petih na dve leti, s čimer se zagotavlja načelo sorazmernosti obdelave osebnih podatkov.