Skoči do osrednje vsebine

Z novim orodjem do trajnostnega spremljanja kmetijskih dejavnosti na ravni kmetije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo z evropskimi sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost vzpostavilo orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije. Orodje bo v pomoč kmetijskim svetovalcem pri svetovanju glede kroženja hranil na kmetiji. Gre za enega od osmih projektov iz ukrepa Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.

Cilj projekta je vzpostavitev orodja za spremljanje bilance hranil na ravni kmetije (angleško Farm Sustainability Tool – SI-FAST), ki je potrebno za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike. Za učinkovito spremljanje bilance hranil na ravni kmetije je potrebna nadgradnja pedološke karte in vzpostavitev evidence TLA ter povezava podatkov iz različnih podatkovnih baz Agencije Republike Slovenije za okolje, MKGP in organov v sestavi.

Orodje SI-FAST bodo uporabljali kmetijski svetovalci kot pomoč pri svetovanju glede kroženja hranil na kmetiji. To vključuje podatke o ravnovesju med glavnimi hranili na pridelovalni površini, pravnih zahtevah glede hranil in informacije o tleh, vključeni pa so tudi podatki iz integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pomembnega za upravljanje hranil.

Z vzpostavitvijo orodja SI-FAST bomo digitalizirali celosten sistem na področju kmetije, kar bo pripomoglo k pripravi bolj natančnih in trajnostnih intervencij, ki bodo temeljile na podatkih iz tega orodja.

Med cilji projekta je tudi usposabljanje svetovalcev javne službe kmetijskega svetovanja ter zaposlenih na MKGP in organih v sestavi s področja poslovne analitike in uporabe orodja SI-FAST ter s tem izboljšanje znanja s področja tal, gnojenja, izdelave gnojilnih načrtov in uporabe podatkovnih baz.

S projektom se bo zagotovila informacijska platforma za izvedbo strateškega načrta skupne kmetijske politike in uresničitev ciljev strategije »od vil do vilic« ter Strategije EU o biotski raznovrstnosti do leta 2030. Ravno tako je namen projekta pripraviti podlago za izvajanje prihodnje direktive o tleh, ki izhaja iz strategije EU za tla do 2030.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira za evropskimi sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost. Vrednost naložbe znaša 1,84 milijona evrov brez DDV. Orodje SI-FAST bo vzpostavljeno do 30. junija 2026.